Funktionaliteten behövde anpassas

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 350 anställda och nästan 26 000 lägenheter och över 1 000 kommersiella lokaler. Bolaget ägs av Malmö stad och runt 60 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

MKB har ett verksamhetssystem med vilken de hanterare uthyrningar, lägenhetsrenoveringar, hyresgästinformation, affärsdata, med mera. Verksamhetssystemet täcker, i kombination med individuella SaaS-integrationer, bolagets behov av mjukvarustöd för verksamheten.

Utmaningen för kunden var att systemet levererades med färdig funktionalitet. Funktionalitet som inte var exakt det kunden behöver. Därför har MKB låtit utveckla ytterligare funktionalitet i form av individuella SaaS-integrationer. De nya funktionerna blev dock främmande komponenter som belastade systemet och krävde övervakning vid uppdateringar. Det gjorde att kostnaderna för att underhålla de tillförda funktionaliteterna ökade och MKB var helt beroende sin leverantör. Dessutom hade MKB problem med komma åt sin egen data i SaaS-lösningarna. 

Ökad flexibilitet med Azure

Lösningen var att utveckla ett abstraktionslager som möjliggjorde en ökad flexibilitet. Abstraktionslagret möjliggjorde informationsutbyte inom verksamhetssystemet och med de olika SaaS-lösningarna. Genom att använda Azure Integration Services, utvecklade Knowit abstraktionslagret samt adaptrar med funktioner för att presentera data i MKBs eget användargränssnitt, även när informationen hämtades från leverantörens system. Dessa adaptrar implementerades med Azure Functions.  

För att kunden enklare skulle få kontroll över sin data skapade Knowit lagringstabeller och integrerade MS SQL-servrar vilket gav kunden kontroll av och tillgång till data vilket möjliggjorde bättre förståelse för systemets prestanda. 

Kostnadseffektiv egenutveckling

Lösningen Knowit utvecklade var event-baserad, vilket ger ett robustare system med färre driftsstopp. En annan fördel med Knowits lösning är att kunden kan skapa nya funktioner utan egen djup kunskap om hela systemet, vilket möjliggör billigare utveckling och en snabbare time to market. Många processer har också automatiserats vilket har ökat användarvänligheten. Knowit tog också ansvar för att utbilda kunden i ämnen som Cloud, Azure, GitHub, utveckling och underhåll. 

Vinsterna för MKB var att de tog kontroll över sitt eget system och sin egen data, samtidigt som tiden för att utveckla ny funktionalitet minskade avsevärt. Systemets övergripande stabilitet förbättrades och de individuella SaaS-lösningarna kan utnyttjas fullt ut. Förutom kostnadsbesparingarna som den ny lösningen inneburit har också möjligheten att anpassa systemet efter MKBs behov ökat. Uthyrningsprocessen, är nu nästan helt automatiserad, vilket gör att de kan fokusera på andra kundsupportfrågor. Det har i sin tur förbättrat arbetsmiljön för MKBs medarbetare.

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Knowit Cloud
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen