Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

HEALTH INTEGRATOR

Metoden identifierar med större säkerhet de som riskerar att utveckla typ 2-diabetes

HÄLSA & LIVSSTIL

Tillsammans med Health Integrator utvecklade vi en förbättrad metod och ett verktyg för att med större säkerhet identifiera personer som riskerar att utveckla typ 2-diabetes. Genom verktyget i kombinationen medicinsk vetenskap och dataanalys finns potential att förbättra livskvalitén för tusentals människor. Samtidigt som kostnaderna inom sjukvården kan minskas.

Kvinna mäter blodsockret i en blodsockermätare.

UTMANING

Träffsäker riskberäkning för de som riskerar att utveckla diabetes

Diabetes är en av de största sjukdomarna globalt idag, över 500 miljoner människor är diagnostiserade över hela världen. På grund av bristen av förebyggande åtgärder löper mer än 30 procent av den vuxna befolkningen i Sverige risk att utveckla diabetes under sin livstid. Den estimerade kostnaden för det svenska samhället är 300 miljoner per år. 

För att vända trenden och minska belastning på liv och samhälle behövs tillgång till enkla och tillgängliga insatser som kan ge en träffsäker prognos och ge stöd till de som behöver göra livsstilsförändringar. Vi gick samman med Health Integrator, som erbjuder en digital plattform för att hjälpa människor att minska risken för kronisk sjukdom genom att stötta dem att göra mer hälsosamma val. Genom att kombinera vår kunskap inom tech och dataanalys med deras medicinska expertis utvärderade vi tillsammans möjligheterna att göra en mer precis riskberäkning för de som riskerar att utveckla diabetes.


LÖSNING

Bättre träffsäkerhet i identifieringen av symptom

Vi utforskade och värderade de mest använda metoderna för att identifiera personer som löper risk att utveckla typ 2-diabetes. Med den teknik som finns tillgänglig idag kunde teamet förbättra träffsäkerheten i beräkningen och identifieringen av symptom, dels genom att omfamna en större målgrupp och genom att lägga till fler variabler i beräkningen, så som socioekonomisk bakgrund, antal sjukdagar, inkomst och grupptillhörighet. 

Genom att kombinera maskininlärningsmodeller, visualisering och SAS Viaya, kunde vi få en djupare förståelse kring varför diabetes utvecklas och hur vi bättre kan mildra riskerna. Resultatet av förstudien är en ny diamantstandard för diabetes analys, KnowRisc, Knowit diabetes risk score.

Teamet från Knowit bestämde sig för att förbättra metoden som används för att beräkna risken att utveckla typ 2-diabetes, i syfte att både spara enorma samhällskostnader samt öka livskvalitén och livslängden för ett oberäkneligt antal människor. Ett arbete som resulterat i den nya diamantstandarden för diabetesanalys, KnowRisc.


Fredrik Söder, grundare och vd

Health Integrator


EFFEKT

KnowRisc beräknar risken att utveckla typ 2-diabetes

KnowRisc är ett verktyg som kan användas av personer för att beräkna risken för att utveckla typ 2-diabetes. När resultatet beräknats kan personer med hög risk ges möjlighet att få hjälp för att göra förändringar i sitt liv till mer hälsosamma val och vanor.

Användare gör en sjävuppskattning av sina hälsovanor. Baserat på resultatet får personen en hälsopoäng, beroende på resultatet bjuds användaren in till att ta ett blodprov. Glukosnivåerna mäts sedan under en tre månaders period, om riskindikatorer finns. Beroende på behovet kan användaren få hjälp och stöd av en hälsocoach och skräddarsydda rekommendationer för en hållbar livsstil. 


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Vårt partnerskap med Health Integrator är ett bevis på hur teknik och digitalisering kan integreras i sjukvården för att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Vi arbetar i det här projektet mot FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 3, god hälsa och välbefinnande.

SDG 3

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Fredrik Sävenborg

Sales