Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

TEKNISKA VERKEN

Koncerngemensam produktledningsmodell för prioritering i produktportfolio

ENERGI

Genom en koncerngemensam produktledningsmodell kan Tekniska verken i Linköping nu skapa förutsättningar och verktyg för att bättre prioritera och styra sin produktportfolio - baserat på både kundernas efterfrågan och produkternas värde.

UTMANING

Svårt att paketera koncerngemensamma erbjudanden

Kundernas förväntan om en god upplevelse blir att viktigare att tillgodose samtidigt som interna krav på lönsamhet kvarstår. Det blir av större betydelse att skapa förutsättningar för att prioritera och styra sin produktportfolio för att ta fram lönsamma och hållbara produkter baserade på kundens behov.

Utan produktledning inom Tekniska verken i Linköping försvårades arbetet med att paketera koncerngemensamma erbjudanden. Knowit fick därför i uppdrag att etablera en koncerngemensam produktledningsmodell med struktur för arbetssätt, organisation (såväl fysisk som virtuell) och verktyg för att bättre hantera verksamhetens produktportfolio och samtidigt knyta produktledningen närmare både försäljning och kommunikation.

""
""
""

LÖSNING

Handlingsplan för etablering av strategisk produktledning

Knowits angreppssätt var att genom inledande kartläggning med ett flertal djupintervjuer ta fram en handlingsplan för vad som krävs av verksamheten för att etablera en strategisk produktledning. I efterföljande implementationsprojekt faciliterade våra konsulter flera workshops i olika teman: produkt, organisation samt mål och strategi. Utifrån resultatet från dessa workshops kunde vi tillsammans med kund fokusera på och driva arbetet med att etablera produktledningsorganisationen, som med hjälp av framtagna verktyg kunde bestämma strategisk riktning på ett bättre sätt, och därmed även tydligare kommunicera riktningen till de som har det primära kundgränssnittet: försäljning och kommunikation.


RESULTAT

Strukturer för samarbete och arbetssätt har etablerats

Med stöd av Knowit har Tekniska verken etablerat produktledning på flera av koncernens affärsområden och dotterbolag. Strukturer för samarbete och arbetssätt har identifierats och etablerats. Den framtagna analysmodellen för produktportfolion utifrån kundvärde och produktstyrka stödjer produktledningen vid prioritering i produktportfolion.

Genom ett ökat samarbete mellan produktledning, försäljning och kommunikation, samt tydligare riktning och mål skapas bättre förutsättningar för att forma koncerngemensamma erbjudanden och att fokusera sin kapacitet till rätt målgrupper.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Bertil Nordlund

Business Manager