Swedspot, som numera är en del av Knowit, har under en längre tid varit strategisk partner till Standby. I vårt uppdrag har vi främst stöttat dem med att utveckla nästa generations fordonsdator.

De utmaningar som Standby stod inför innan partnerskapet inleddes var huvudsakligen förmågan att göra teknikval med framtidssäkerhet, samt behovet av modern mjukvaruutveckling.

Partnerskapet har sedan fyra år tillbaka varit betydande i utvecklingen av Standbys nya Linuxbaserade Carat-system som installeras i alla nya polisbilar. Systemet gör det möjligt för användaren att smidigt och säkert styra olika centrala funktioner från en och samma skärm. Med vår existerande expertis inom inbyggda system har vår roll i projektet inneburit att arbeta fram koncept och arkitektur samt utveckla applikationer och användargränssnitt.

Projektet inleddes genom att tillsätta en arkitekt med uppgift att designa mjukvara baserad på Linux, samt utforma konceptet. I nära samarbete med Standbys befintliga mjukvaruutvecklare tillsattes sedan ett team som är specialister på inbyggda system. Med ett scrumbaserat arbetssätt påbörjades utvecklingen för att ta fram såväl plattform som applikationsmjukvara. 

Projektet har visat sig vara ett mycket uppskattat samarbete och kommer att fortskrida.

Så bidrar projektet till Agenda 2030

Samarbetet bidrar till mål 9 i FN:s handlingsplan för ett hållbart samhälle år 2030. Genom att underlätta polisens arbete med att skapa en tryggare tillvaro bidrar vi till en mer hållbar infrastruktur och främjar ekonomisk tillväxt, utveckling och jämlikhet. 

Kontakta oss
Kristian Palm
Business Director
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen