Accelererande global sjukdom

Diabetes är en av de största sjukdomarna globalt idag, över 500 miljoner människor är diagnostiserade över hela världen. På grund av bristen av förebyggande åtgärder löper mer än 30 procent av den vuxna befolkningen i Sverige risk att utveckla diabetes under sin livstid. Den estimerade kostnaden för det svenska samhället är 300 miljoner per år. 

För att vända trenden och minska belastning på liv och samhälle behövs tillgång till enkla och tillgängliga insatser som kan ge en träffsäker prognos och ge stöd till de som behöver göra livsstilsförändringar. Vi gick samman med Health Integrator, som erbjuder en digital plattform för att hjälpa människor att minska risken för kronisk sjukdom genom att stötta dem att göra mer hälsosamma val. Genom att kombinera vår djupa kunskap inom tech och dataanalys med deras medicinska expertis utvärderade vi tillsammans möjligheterna att göra en mer precis riskberäkning för de individer som riskerar att utveckla diabetes.

Skärm med programmeringskod

Förbättrad riskberäkning

Vi utforskade och värderade de mest använda metoderna för att identifiera individer som löper risk att utveckla T2 diabetes. Med den teknik som finns tillgänglig idag kunde teamet förbättra träffsäkerheten i beräkningen och identifieringen av symptom, dels genom att omfamna en större målgrupp och genom att lägga till fler variabler i beräkningen, så som socioekonomisk bakgrund, antal sjukdagar, inkomst och grupptillhörighet. 

Genom att kombinera maskininlärningsmodeller, visualisering och SAS Viaya, kunde vi få en djupare förståelse av varför diabetes utvecklas och hur vi bättre kan mildra riskerna. Resultatet av förstudien är en ny diamantstandard för diabetes analys, KnowRisc, Knowit diabetes risk score.

– Teamet från Knowit bestämde sig för att förbättra metoden som används för att beräkna risken att utveckla typ 2 diabetes, i syfte att både spara enorma samhällskostnader samt öka livskvalitén och livslängden för ett oberäkneligt antal människor. Ett arbete som resulterat i den nya diamantstandarden för diabetesanalys, KnowRisc, säger Fredrik Söder, grundare och vd för Health Integrator.
KnowRisc logotyp

Förebygga sjukdom

KnowRisc är ett verktyg som kan användas av individer för att beräkna risken för att utveckla T2 diabetes. När resultatet beräknats kan individer med hög risk ges möjlighet att få hjälp för att göra förändringar i sitt liv till mer hälsosamma val och vanor.

Användare gör en sjävuppskattning av sina hälsovanor. Baserat på resultatet får denne sedan en hälsopoäng, beroende på resultatet bjuds användaren in till att ta ett blodprov. Glukosnivåerna mäts sedan under en tre månaders period, om riskindikatorer finns. Beroende på behovet kan användaren få hjälp och stöd av en hälsocoach och skräddarsydda rekommendationer för en hållbar livsstil. 

Mål 3 god hälsa och välbefinnande

Vårt partnerskap med Health Integrator är ett bevis på hur teknik och digitalisering kan integreras i sjukvården för att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Vi arbetar i det här projektet mot FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 3, god hälsa och välbefinnande.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Head of Data Analytics
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen