Kontorslandskap Feelgood

Utmaning

Feelgood levererar hälsotjänster inom företagshälsa, träning och sjukgymnastik både digitalt och fysiskt på 120 platser i Sverige.

Satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering och genom mer precisa insatser kan kostnader för ohälsa minskas och arbetet effektiviseras. Med en önskan om att bättre ta tillvara på sina omfattande mängder data vände sig Feelgood till Knowit.

 

Vi har oerhört stora mängder hälso- och organisationsdata och med det här verktyget kan vi ge våra kunder fördjupade och ännu bättre insikter i deras strävan mot friskare medarbetare och hållbara organisationer.

Jens Olofsson, försäljningschef på Feelgood.

Penna och papper

Lösning

Knowit utvecklade ett digitalt analysverktyg som kommer att användas av Feelgood i dialogen med företagets kunder. Syftet är att skapa fler och mer relevanta kundinsikter så att Feelgood kan leverera mer värde i det löpande samarbetet med sina kunder. Detta kan man göra genom att ge kunderna ett bättre beslutsunderlag för vilka åtgärder och satsningar som behöver göras för att förebygga ohälsa på olika nivåer i verksamheten.

Det nya digitala verktyget är baserat på två delar, det molnbaserade datalagret Snowflake samt Tableau, ett av marknadens ledande analysverktyg.

Knowit stöttade Feelgood i arbetet med att sätta upp en datadriven kunddialog. Med kompetens i kombination med tydliga mål och ett engagerat team från Feelgood.

Receptionen Feelgood

Resultat

Med en modern och innovativ lösning möjliggörs fler och mer relevanta kundinsikter där Feelgood löpande kan leverera värde i samarbetet med sina kunder.

Feelgoods kunder får nu bättre beslutsunderlag för vilka åtgärder och satsningar som behöver göras för att fortsätta att förebygga ohälsa på olika nivåer i verksamheten.

Med rätt åtgärder vid rätt tidpunkt främjas både hälsa hos kundernas medarbetare och verksamhetens produktivitet.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen