Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

ANONYM KUND

Framtagning och etablering av försörjningsstrategi i kommun

OFFENTLIG SEKTOR

En av de tio största kommunerna i Sverige har tagit hjälp av Knowit för att ta fram en försörjningsstrategi för it och digitala satsningar. Strategin vägleder kommunen i sourcingfrågor och säkerställer att det som upphandlas inom IT möter såväl organisationens mål som framtidens behov.

UTMANING

Stöd för att ta fram en försörjningsstrategi för it och digitala satsningar inom organisationen saknades

En kommun med drygt 140 000 invånare och över 11 000 medarbetare önskade stöd för att ta fram en försörjningsstrategi för it och digitala satsningar inom organisationen. Dels skulle strategin fungera som ett vägledande verktyg vid beslut i försörjningsfrågor inom it. Dels stödja organisationens mål och framtida önskade läge.

Med hjälp av en försörjningsstrategi ville de kunna fatta kloka beslut om hur försörjningen av de it-relaterade tjänsterna på bästa sätt skulle levereras och eventuellt köpas in varje gång det uppstod ett upphandlingsbehov inom organisationen.


LÖSNING

Ramverk för försörjningsstrategin följt av kalibrering av strategin

Knowit tog sig an uppdraget uppdelat i två faser. I Fas 1 tog vi fram ett ramverk för försörjningsstrategin för att bland annat fastställa omfattningen av vad strategin och beslutsmodellen skulle innefatta och hantera. Vi skapade utifrån detta ett ramverk för vägledning för beslut i försörjningsfrågor samt säkerställde att ramverket var funktionellt i organisationens övriga beslutskontext (delegation, målstyrning med mera).

Fas 2 syftade till att kalibrera strategin för optimal funktion i samband med beslut om leveransmodeller för aktuella behov. När ramverket väl fanns på plats testade vi det i olika reella beslutsprocesser för att säkerställa funktionalitet för att nå en så effektiv beslutsgång som möjligt. Uppdraget genomfördes i nära samarbete med personal från olika delar av kommunens verksamheter för att säkerställa att den färdiga produkten mötte behoven från verksamhetens samtliga delar.


RESULTAT

Vägledande verktyg för beslut i sourcingfrågor

Verksamheten har nu ett nytt vägledande verktyg för beslut i sourcingfrågor som stödjer organisationens mål och det önskade framtida läget.

Verktyget vägleder chefer och medarbetare inom upphandlings-, inköps- och avtalsfrågor. De får hjälp i såväl strategiska som operativa ställningstaganden kring beslut om hur digitala stöd, plattformar eller tjänster ska tillhandahållas kommunens medarbetare, invånare, besökare och företag på bästa sätt.

""
""

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Bertil Nordlund

Business Manager