Anders Johansson VD Invativa
"Vid snabba förändringar krävs det en IT-partner som förstår ens affär och förutsättningar - och det gör Knowit. I den snabba omställningsprocess som Ratsit nu är inne i har Knowit mött upp med en kompetent och snabbrörlig organisation så att Ratsit snabbt kan ställa om till att fokusera på intäkter och lägga andra projekt åt sidan. Denna omställning krävdes för att kompensera för den nedgång på intäkterna om ca 25% som har kommit i spåren av Covid-19. Vi har redan börjat se resultat i positiv riktning och vi på Ratsit är mycket nöjda med att ha Knowit som partner i dessa tider."

Anders Johansson, VD Ratsit

Ratsit on mobile

Utmaning

Ratsit är ett internetbaserat företag som tillhandahåller affärs- och kreditinformation och vänder sig både till företag och privatpersoner. Ratsit.se har varje vecka över 1 miljon unika besökare och årligen görs cirka 150 miljoner sökningar. Som en av Sveriges 100 största webbplatser där den huvudsakliga verksamheten är försäljning av digitala tjänster är det av yttersta vikt att IT-avdelningen fungerar optimalt. Knowit har anlitats för att tillhandahålla ett team som fungerar som bolagets IT- och marknadsavdelning.

Teamet består av ett 10-tal personer och sitter fördelat på tre orter i Sverige.  Majoriteten av utvecklarna befinner sig i Sundsvall och Östersund med en produktägare i Göteborg. Utvecklings- och kompetensbehovet koordineras och prioriteras löpande i samråd med kund som finns i Mölndal utanför Göteborg.

Hur får man arbetet att fungera smidigt inom ett så distribuerat team?

Team invativa

Lösning under normala omständigheter

För att upprätthålla en så pass distribuerad organisation krävs god kommunikation mellan samtliga parter. Dagliga avstämningar inom teamet med en rak och direkt kommunikation gör att det trots långa avstånd mellan medarbetarna alltid finns hjälp att få, antingen via ett videosamtal eller via chat.

Även daglig kommunikation med kunden samt veckovisa avstämningar gör att arbetet fortlöper väl med ett självorganiserat team.

Ratsit illustration

Lösning i samband med Covid-19

Förändringar i teamet

Det mest påtagliga inom teamet är att samtliga medarbetare rekommenderades att arbeta hemifrån på grund av situationen med Covid-19. Då många redan arbetar hemma till och från, för att livet ska fungera, fanns det redan rutiner och möjligheter för detta och det påverkade inte teamets leveranser mot kund.

Förändringar för kund

På kort tid har viruset satt sitt avtryck hos många bolag och allt fokus måste ligga på att optimera säljflödet. För att säkerställa fortsatta intäktsströmmar har teamet tillsammans med kund prioriterat om företagets roadmap framåt, till att främst fokusera på de aktiviteter som är mer affärsdrivande, både på kort och lång sikt.

En större lansering skjuts på framtiden för att frigöra resurser inom teamet. Fokus läggs istället på att konverteringsoptimera kundflödet, utveckla inkomstdrivande funktionalitet och på aktiva marknadsföringsåtgärder för att fortsätta driva kundens försäljning. Genom daglig kontakt med kund och kontinuerlig dagsuppföljning av försäljningssiffror arbetar man för att snabbt förändra och anpassa de olika utvecklingsinsatserna.

Resultat

Ratsit kunde redan efter en vecka se positiva effekter av de insatser som sattes in och teamet arbetar vidare med stor flexibilitet och håller utvecklingen under noga uppsikt.

Vill du veta mer?
Sara Ingvarsson
Kundansvarig
Till toppen