Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

ANONYM KUND

Återhämtad lönsamhet efter omstrukturering av intern värdekedja

HANDEL & TJÄNSTER

Med hjälp av Knowits managementkonsulter kunde kunden, en av Sveriges största leverantörer av juridiska tjänster, identifiera sina huvudområden för att öka lönsamheten. En handlingsplan för högavkastande aktiviteter utvecklades och implementerades gemensamt, vilket resulterade i en tillväxt på 9 procentenheter i EBIT-marginalen.

UTMANING

Ökad konkurrens från digitaliserade aktörer

Advokatbyrån hade utmaningar med att konkurrenter som tog vara på digitaliseringens möjligheter började ta marknadsandelar ifrån dem och pressade marginalerna. Som svar på detta ökade byrån sina investeringar i digitalisering och utvidgade sin personalstyrka, utan att anpassa dessa åtgärder efter faktisk efterfrågan. Resultatet blev en negativ lönsamhet.

Kunden valde därför att ta hjälp av Knowits managementkonsulter för att granska hela värdekedjan, öka transparensen och göra advokatbyrån lönsam igen.


LÖSNING

En plan för lönsam drift med digitalt stöd

Projektet inleddes med lönsamhetsanalyser för att studera nuvarande intäktsströmmar och kostnadsstrukturer. Detta följdes av intervjuer, arbetsmöten och workshops för att identifiera viktiga förbättringsområden och skapa engagemang i hela organisationen. Nyckelfaktorer för lönsamhet som påverkar intäkter, prissättning och kostnader identifierades för att prioritera högavkastande aktiviteter.

Implementerade aktiviteter inkluderade:

  • Ny prismodell och rutiner för att säkerställa kompensation för realiserat kundvärde samt utveckling av rutiner för merförsäljning
  • Automatisering för att öka effektiviteten och kundnärvaron
  • Optimering av produktmixen för att möjliggöra högre beläggningsgrad och fakturerbara timmar, vilket resulterade i personalminskningar
  • Optimering av matchning mellan medarbetare och kunder för att förbättra kundvärdet och effektivisera interna samarbeten

RESULTAT

Implementeringsstöd för värdeskapande

Med hjälp av Knowit implementerade advokatbyrån den föreslagna handlingsplanen på sex månader. Knowit ledde arbetet med kundens PMO (Program Management Office), inklusive styrning och övervakning av arbetsströmmar för att säkerställa framsteg. Advokatbyråns resultat vände från förlust till vinst med en ökning av EBIT-marginalen med 9 procentenheter på ett år. Trots betydande förändringar ökade NPS (Net Promoter Score) både på kundsidan och för anställda.


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 8: Uppdraget har bidragit till mål 8 genom att vända advokatbyråns resultatet från ett negativt till ett positivt resultat. Positiva resultat lägger grunden för hållbar ekonomisk tillväxt och är nödvändiga för långsiktig och hållbar verksamhet.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Erik Påhlson

Erbjudandeansvarig

Management consultingStrategy & commercialProfitability programs & management​