Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

JOBB

GRADUATES & STUDENTS

Årets innovativa examensarbete

GÄVLE

Knowit i Gävle utdelar årligen ett stipendium på max 34 100 kr till studerande vid Högskolan i Gävle. Stipendiets syfte är att premiera och stimulera idérika personer att vidareutveckla sina idéer.

Dela jobbet

Knowit Gävleborg AB utdelar årligen ett stipendium på max 34 100 kr till studerande vid Högskolan i Gävle. Stipendiets syfte är att premiera och stimulera idérika personer att vidareutveckla sina idéer. Knowit vill främja ett innovativt tänkande för att möjliggöra utvecklandet av något originellt och principiellt nytt av betydelse inom en verksamhet eller ett område.

Stipendiet utgör en belöning för en god studieprestation där särskild hänsyn ska tas till ett innovativt examensarbete - inom vilket ämnesområde som helst. Stipendiet kan delas mellan flera examensarbeten. Om flera studeranden gemensamt utfört ett examensarbete, kan dock stipendiet delas mellan dem.

Stipendieansökan värderas i två steg. I första steget sker en granskning utifrån de akademiska meriterna. I andra steget sker en granskning utifrån de innovativa kvaliteterna. Denna granskning görs av donatorer och beaktar fyra olika dimensioner:

 • Innovativ höjd - grad av nyhetsvärde
 • Strategisk höjd - grad av framåtriktning
 • Realistisk höjd - grad av genomförbarhet
 • Värdeskapande höjd - grad av ekonomiskt, kulturellt, socialt, kvalitativt värde

Dessa fyra perspektiv graderas vid rangordningen i skalan 1-5. Skalan tolkas enligt följande:

 1. Mycket låg höjd
 2. Låg höjd
 3. Viss höjd
 4. Hög höjd
 5. Mycket hög höjd

Till ansökan ska bifogas

- godkänt examensarbete på lägst kandidatnivå. Examensarbetet får inte vara äldre än 18 månader räknat från sista ansökningsdag.

- Ladok-utdrag där betyg för avslutade kurser samt på examensarbetet framgår.

Studenten ska även bifoga ett personligt brev på max 2 A4 som motiverar graden av de olika kriterierna samt ge en kort sammanfattning av examensarbetet.

 • Motivera grad av nyhetsvärde i examensarbetet.
 • Motivera grad av framåtriktning i examensarbetet.
 • Motivera grad av genomförande i examensarbetet.
 • Motivera grad av ekonomiskt, kulturellt, socialt och kvalitativt värde i examensarbetet.
 • Kort sammanfattning av examensarbetet.

Stipendiet utdelas varje år vid ett tillfälle som bestäms efter överenskommelse med Knowit Gävleborg AB.

Ansökningar ska vara Knowit Gävleborg AB tillhanda senast 1 november varje år. 

Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor och funderingar kontakta Karin Andersen Lindström på karin.andersen@knowit.se