Koncernledningens sammansättning

Verkställande direktören utser en koncernledningsgrupp. Koncernledningen bestod under 2022 av koncernens CEO, CFO, Head of Communications, Head of Business Support, Head of People & Culture och Head of Corporate Sales and Partnerships.

Utöver dessa funktioner finns även cheferna för affärsområdena Solutions, Experience, Connectivity och Insight representerade i koncernledningsgruppen

Arbete under året

Koncernledningen sammanträder i genomsnitt var fjortonde dag, men arbetar också mycket nära varandra med i stort sett daglig kontakt. Under året behandlades frågor av såväl operativ som strategisk karaktär löpande.

Vid behov hölls större möten där ledande befattningshavare från Knowits koncernbolag samt chefer med andra befattningar deltog.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen