Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Koncernledningens arbete

Koncernledningen sammanträder i genomsnitt var fjortonde dag och arbetar tillsammans i stort sett varje dag.

Koncernledningens sammansättning

Verkställande direktören utser en koncernledningsgrupp. Koncernledningen består av koncernens CEO, CFO, Head of Communications, Head of Business Support och Head of People & Culture.

Utöver dessa funktioner finns även cheferna för affärsområdena Solutions, Experience, Connectivity och Insight representerade i koncernledningsgruppen.

Arbete under året

Koncernledningen sammanträder i genomsnitt var fjortonde dag, men arbetar också mycket nära varandra med i stort sett daglig kontakt. Under året behandlas frågor av såväl operativ som strategisk karaktär löpande.

Vid behov hålls större möten där ledande befattningshavare från Knowits koncernbolag samt chefer med andra befattningar deltar.


Mer om koncernledningen

Koncernledningens medlemmar

Koncernledningens arbete

Ersättning till koncernledning


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications