"Knowit hjälpte oss att starta upp och utveckla kravanalysprocessen samt användandet av kravanalysverktyget DOORS. Vi har positiv erfarenhet av deras arbete och de har varit ett stort stöd i våra projekt."
- Bombardier Transportation

"Knowit har hjälpt Volvo CE under många år med att leda och utveckla kravanalysarbetet för motorutvecklingsprojekt och har dessutom agerat kravingenjörer för framtagning av en helt ny elektronikplattform."
- Volvo Construction Equipment

"Knowit har hjälpt och hjälper FMV med kravanalys och konfigurationsledning i flera upphandlingar av sjukvårdssystem och sjukvårdsmateriel. Arbetet går ut på att hjälpa till med processer, rutiner och kunskap om kravställning, kravanalys och konfigurationsledning."
- Försvarets materielverk

"Knowit leder, driver och informerar om processen kravanalys inom Trafikverkets projekt Citybanan i Stockholm, en sex kilometer lång pendeltågstunnel under Stockholm – från Tomteboda via Odenplan, T-Centralen vidare under Riddarholmen och fram till Stockholms södra."
- Trafikverket

"Knowit agerade kravcoacher åt ReForces ledning för att effektivare arbeta med uppsättning av krav på hög nivå samt prioritering av olika lösningar och funktioner."
- ReForce International

"Knowit hjälpte Profoto att ta fram ett mer effektivt sätt att skriva kravspecifikationer samt utbildade flera projekt- och produktledare inom modern kravanalys."
- Profoto

"Knowit höll utbildning i konsten att skriva bra krav. Utbildningen omfattade grunderna i kravanalys, olika tekniker för att skriva krav samt generella tips om hur man skriver tydliga, konsekventa och mätbara krav."
- GE Healthcare

"Knowit höll en kort utbildning samt workshops för att hjälpa Ongame att bli bättre på identifiering och kvantifiering av de mest kritiska kraven i ett projekt."
- Ongame

"Knowit hjälper Scania att utveckla rollen som Business Analyst samt stöttar projekt som konsulter inom kravanalys."
- Scania

"Knowit ansvarar för kravanalys och ändringshantering i Stockholm Vatten ABs projekt SFA (Stockholms Framtida Avloppsrening) som innefattar utbyggnad och teknikskifte i Henriksdals Reningsverk, en helt ny underjordisk sedimenteringsanläggning i Sickla samt nedläggning av Bromma Reningsverk och en 16 km lång tunnel för överledning av avloppsvatten från Bromma till Sickla/Henriksdal."
- Stockholm Vatten

"Knowit ansvarar för att planera och utföra kravanalysen för Stockholms Läns Landstings projekt att bygga ut tunnelbanan från Kungsträdgården till bland annat Nacka."
- SL

"Kravledare och kravanalytiker för rapportkraven bakom en ny big data-plattform, vilket omfattade utredning/modellering av nytt och befintligt rapportinnehåll samt dataunderlag för prediktiv analys. Stöd till kravställningen av nytt kravverktyg för ett bolagsövergripande förändringsprogram."
- NetEnt

Kontakta oss
Hanna Wasmuth
Ansvarig för kravanalys
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen