Kontakta oss
Claes Bengtsson
Ansvarig för Klara arkivredovisning
Kontakta mig
Kontakta mig

Klara Dialog är utmärkt i att spegla informationsinnehållet i verksamhetens processer i ord och bild samt att redovisa informationen. Här kan medarbetare enkelt hitta information om hur olika processer hanteras – allt från vilka dokument som ska produceras och användas, vilka IT-system som involveras och hur informationssäkerheten ser ut.

Klara Dialog levererar nytta såväl till alla medarbetare i verksamheten som till de informationsspecialister som på olika sätt behöver kommunicera vad som gäller kring verksamhetsinformation.

Så här fungerar Klara Dialog

Klara Dialog hämtar sin information från Klara och kommunicerar ut information och metadata i valda delar och på olika nivåer.

Metadata i olika nivåer

klara-dialog-figur-400x345.png

Klassificeringsstruktur 

Klassificeringsstrukturen bildar stommen i Klara Dialog. Strukturen representerar verksamheten i form av verksamhetsområden,  processgrupper och processer. Strukturen fungerar som organisationens processkarta. Det är strukturen tillsammans med  sökfunktionen i Klara Dialog som leder fram till önskad information eller anvisning. Strukturen fungerar också som diarieplan.

Process (Handlingsslag)

Processnivån i Klara Dialog beskriver varje enskild process som avsätter handlingar. Processen bildar ofta utgångspunkt för informationsvärdering, klassning och tillämpning av olika regelverk. Exempel på klassningar är personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet. Klara Dialog kommunicera anvisningar och stöd i processen. En process i Klara Dialog kan även vara underindelad i aktiviteter. På processnivån finns processens handlingar redovisade som handlingstyper. 

Handlingstyp

Identifierade handlingstyper namnges och relationer mellan handlingstyper redovisas. Även på den här nivån finns möjlighet att värdera och klassa informationen samt lämna ut anvisningar av olika slag, exempelvis restriktioner och annan värdefull information.

Förvaringsenhet

I Klara Dialog är det enkelt att se i vilket IT-system eller annan lagringsplats där handlingarna finns. Även på lagrings-/förvaringsnivån finns möjlighet att klassa informationen samt ge anvisningar som rör IT-systemet/förvaringsenheten. 

Nyttan med Klara Dialog

Nyttan med Klara Dialog för organisationens alla medarbetare
 

  • Klara dialog har ett intuitivt webbgränssnitt, lägg att navigera och förstå
  • Ger ökad förståelse för processer och för informationsstrukturen i organisationen
  • Lätt att förstå regler och anvisningar
  • Enkelt att se vilka krav som ligger på verksamheten i hanteringen av informationen
  • Lätt att se var informationen ska förvaras och var den finns.

Nyttan för informationsspecialister som är beroende av att medarbetare i organisationen gör rätt med verksamhetsinformationen 
 

  • Enkelt att kommunicera medarbetare utan fackkunskaper
  • Användare behöver inte utbildas
  • Enkelt att ”häfta” regler och anvisningar till den information som kommuniceras
  • Ger möjlighet att samverka med andra informationsspecialister i kommunikationen runt verksamhetsinformation
Till toppen