Vill du veta mer?
Claes Bengtsson
Ansvarig för Klara arkivredovisning
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Skal vi ringe dig op?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tak! Vi ringer til dig snarest muligt!

Genom att integrera Klara med andra system går det att automatiskt föra över information om t.ex. klassificeringsstrukturer och processinformation så fort informationen sparas i Klara. Att verksamhetens strukturinformation finns i Klara innebär att all hantering sker på ett ställe och att informationen blir konsistent och synkroniserad i alla system. Det sparar in tid, minimerar risken för fel och ger en högre kvalitet på informationshanteringen.

En annan möjlighet är att koppla arkivförteckningen till ett dokumentlager. Dokumentlagret är en extern lagringsplats för information, till exempel ett dokumenthanteringssystem eller ett e-arkiv. I Klara kan arkiv, serier och volymer kopplas till platser i ett eller flera dokumentlager. Detta ger en direkt åtkomst från Klara till specifika ärenden eller handlingar som lagras på olika platser i organisationen.

Klara kan även bevaka en eller flera importkataloger och automatiskt läsa in filer som placeras där. Filerna som importeras innehåller metadata för arkivredovisningen, t ex seriesignum, volymbeteckning, etc. På det sättet får man omedelbar kontroll över ny information som uppstår i en viss verksamhet.

Till toppen