Kontakta oss
Claes Bengtsson
Ansvarig för Klara arkivredovisning
Kontakta mig
Kontakta mig

Genom att integrera Klara med andra system går det att automatiskt föra över information om t.ex. klassificeringsstrukturer och processinformation så fort informationen sparas i Klara. Att verksamhetens strukturinformation finns i Klara innebär att all hantering sker på ett ställe och att informationen blir konsistent och synkroniserad i alla system. Det sparar in tid, minimerar risken för fel och ger en högre kvalitet på informationshanteringen.

En annan möjlighet är att koppla arkivförteckningen till ett dokumentlager. Dokumentlagret är en extern lagringsplats för information, till exempel ett dokumenthanteringssystem eller ett e-arkiv. I Klara kan arkiv, serier och volymer kopplas till platser i ett eller flera dokumentlager. Detta ger en direkt åtkomst från Klara till specifika ärenden eller handlingar som lagras på olika platser i organisationen.

Klara kan även bevaka en eller flera importkataloger och automatiskt läsa in filer som placeras där. Filerna som importeras innehåller metadata för arkivredovisningen, t ex seriesignum, volymbeteckning, etc. På det sättet får man omedelbar kontroll över ny information som uppstår i en viss verksamhet.

Verksamhetsinformation förekommer ofta i komplex miljöer där processer i verksamheten har kopplingar till olika IT-system.

Med Klara finns möjlighet att skapa integrationer för att hitta information, eller för att påverka strukturer i andra system i syfte att nå synergier och samordningseffekter.

Klara kan hantera följande integrationer:
 

  • Integration med dokumenthanteringssystem, e-arkiv eller en enkel FTP-server som lagrar elektroniska dokument
  • Integration via automatisk import där Klara bevakar en eller flera importkataloger och automatiskt läsa in filer som placeras där
  • Export av data till verksamhetssystem vilket innebär att klassificeringsstrukturer och processinformation automatiskt kan överföras till externa verksamhetssystem, t ex W3D3, så fort informationen sparas i Klara.
Till toppen