Tidrapportering - UBW 

Inloggning i systemet

Förutsättning är att du har fått en inloggning till Knowit, vi kallar detta för ett UPN (User Principal Name). 

Logga in i systemet via:

https://ubw.unit4cloud.com/se_kno_prod_web/

Systemet använder SSO-inloggning. Du väljer ”Identity Service Auth”:

image1r2s9.png

Då får du eventuellt en fråga om att autentisera dig mot Knowit genom att logga in på Office365.

imagei7evr.png image8zknq.png

Första gången du ansluter till konto så ombeds du att tillåta UBW att logga in med hjälp av ditt konto. Du måste bocka i båda rutorna  ”Use your Profile Information”  och “Use your user Identifier”.

image6o2uc.png

Därefter så ska du välja Identity Services Authentication igen och då blir du inloggad i systemet.

Problem med att logga in

Om du har problem med att logga in, testa att öppna webbläsaren i Inkognito/privat läge och försök logga in igen https://ubw.unit4cloud.com/se_kno_prod_web/

Tidrapport

Tidrapporten öppnas under Din anställning - Tidrapport

imagei3qtm.png

Period för tidrapportering

När tidrapporten öppnas visas innevarande period (veckoperiod)

imagen41tr.png

För att välja annan period kan kalendern öppnas

imagezwb6p.png

 

Om tidigare period inte har registeras kan den också öppnas under Utestående perioder

imageasuqm7.png

Observera att om månaden bryts mitt i veckan kan tidrapporten innehålla mer än en vecka

imagekwu7h.png

En indikation att det är flera dagar än veckans att tidraportera för perioden är att arbetsplanen visar att du ska tidrapportera mer än 40 timmar. För att byta till resterande dagar i tidrapportsperioden, klicka på pilen till höger om datumet. Spara innan du byter period.

Registrera tid – lägg till arbetsuppgift

Välj lägg till arb.uppgift

imagemsldr.png

Sök fram det projekt/arbetsorder som ska användas, om du saknar projekt – kontakta din uppdragsgivare.

imagehg6js.png

Så kallad ’type ahead’ kan användas för sökning, genom att skriva in del av beskrivningen i fältet så listas de som överensstämmer med inskrivet värde.

imageq5tm4.png

Välj uppdrag/arbetsorder, om aktivet ska specificeras visas de, och väljs i listan.

Lägg till vald arbetsuppgift med Lägg till i tidrapport

imageggik.png

Registrera timmar per dag

imagetj2fi.png

En arbetsuppgift/rad läggs till för varje unik förekomst.

imagemm1rd.png

När en arbetsuppgift använts tidigare visas den och kan väljas under Favoriter och nyligen använda arbetsuppgifter

imagevc7yr.png

Ta bort/Kopiera rader mm i tidrapporten

En rad kan tas bort när den är i redigeringsläge med symbolen X som visas till höger om tiden

image2polc.png

Under åtgärdsmenyn som visas i redigeringsläge finns,

Kopiera rad – kopierar raden inklusive registrerad tid

Lägg till Favoriter – lägger till arbetsuppgiften som Favorit under ’Favoriter och nyligen använda arbetsuppgifter’

Byt arbetsuppgift – för att ändra i arbetsuppgiften som till exempel att byta aktivitet

image6q8cd.png

Registrera tid utöver ’normaltid’ – tidkod

Registrera annan tid än ’normal arbetstid’ som exempelvis beredskapstid eller övertid. Ändra till vilken typ av tid som avses i fältet för Tidkod och ange antal timmar.

image7befi.png

Spara tidrapport som utkast

Spara tidrapporten som ett utkast för att fortsätta arbeta med den.

imagej4mwo.png

Skicka klar tidrapport för attest

När tidrapporten är fullständig för perioden och ska skickas in välj Skicka för attest. Observera att antal dagar i perioden kan skilja sig från kalendervecka i samband med månadsskifte.

imagee87pd.png

En bekräftelse ges att tidrapporten har skickats

imagezum03.png

Meddelande – om tiden understiger periodens arbetsplan

Om mindre tid har registrerats än periodens normala arbetstid/arbetsplan ges ett meddelande, om tiden är korrekt, välj Spara och fortsätt så skickas tidrapporten för attest.

image0cy2h.png

imageqypz.png

Kopiera tidrapport

För att kopiera tidrapporten för föregående vecka, använd Kopiera tidrapport för att kopiera arbetsuppgifter/frånvaro samt tid. Använd Kopiera tom tidrapport för att kopiera utan nedlagd tid.

imagey37zg.png

Korrigera avvisad tidrapport

Om attestanten avvisar tidrapporten visas den som en uppgift att behandla i uppgiftslistan.

I exemplet nedan har två arbetsuppgifter/rader i tidrapporten för 201802 avvisats

imagek6rp.png

Genom att klicka på uppgiften under Dina uppgifter öppnas tidrapporten. Avvisade rader visas med attestantens kommentar.

imagef7dz3.png

Om flera rader har avvisats, klicka på arbetsuppgiften under attestantens kommentar för att visa den aktuella raden för korrigering i tidrapporten

imagepr4dt.png

Korrigera och välj därefter Skicka för attest på nytt

När fönstret tidrapport öppnas visas även eventullet avvisade perioder/tidrapporter som väntar på åtgärd

imagev7b6n.png

 

 

Till toppen