Valberedning i Knowit AB

Publicerad 17 okt 2023

Knowits Valberedning inför årsstämman 2024 utsedd.

Enligt valberedningsinstruktionen för Knowit AB ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna som önskar delta i arbetet tillsammans med styrelsens ordförande.

Den nya Valberedningen utgörs av:

  • Jonas Backman, utsedd av Protector Forsikring ASA 
  • Margareta Alestig, utsedd av JCE Group AB 
  • Teresa Enander, utsedd av Formica Capital AB 
  • Jon Risfelt, styrelsens ordförande 
     

Till ordförande i Valberedningen har utsetts Teresa Enander. Valberedningen representerar ca 30% av bolagets ägande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till ir@knowit.se.

 

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersons försorg, kl 14.00 den 17 oktober 2023.


För mer information, kontakta
Jon Risfelt, Styrelseordförande Knowit AB, +46 73 434 3332 eller jon@risfelt.se


Om Knowit
Knowit är digitaliseringskonsulter med en vision att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.

Knowit grundades 1990 och har idag cirka 4 300 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Till toppen