Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Våra åtgärder för att bemöta coronapandemin

Med anledning av den globala coronapandemin har vi på Knowit vidtagit en rad försiktighetsåtgärder för att förhindra att viruset sprider sig i samhället. Vi följer noga och implementerar de rekommendationer och riktlinjer som myndigheter går ut med för att skydda våra medarbetares hälsa och säkerställa leverans till våra kunder.

För oss är det viktigt att kontinuerligt följa de rekommendationer och riktlinjer som myndigheter går ut med i de länder som vi har verksamhet i. Vår högsta prioritet är att skydda våra medarbetares hälsa, våra kunder och begränsa smittspridningen på det sätt som vi kan bidra till.

Eftersom det råder olika försiktighetsåtgärder i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Tyskland följer vi de riktlinjer och beslut som myndigheter går ut med i respektive land. I de fall vi har kunder eller partners som valt striktare förhållningssätt än myndigheternas rekommendationer, följer vi alltid dessa.

Som ett led i detta följer vi upp och är trygga med att våra riskanalyser är uppdaterade och att vi har vidtagit åtgärder för att följa utvecklingen. Vi säkerställer drift av våra datacenter, servicedesk, plattformar och att leveranser till våra kunder utförs på ett säkert sätt utan att riskera våra medarbetares eller kunders hälsa.

Idag arbetar de flesta av oss på Knowit hemifrån och vi tar våra flesta möten digitalt för att undvika fysiska möten på grund av smittorisken. För att det ska vara möjligt att så många av oss sitter på distans och arbetar säkerställer vi att våra gemensamma och robusta system finns tillgängliga. Detta för att leveranser till våra kunder ska ske på ett säkert sätt.

Förutom rekommendationer om att arbeta från hemmet har vi också inom Knowit infört resebegränsningar inom hela företaget. Det innebär att vi inte reser utomlands alls så länge som Utrikesdepartementets avrådan står fast. Inrikes resor undviker vi i den möjligaste mån som det går. Det här gör vi för att begränsa smittorisken bland våra medarbetare, såväl som för våra kunder och inom samhället i stort.

Till följd av coronapandemin utvärderar vi dagligen riskerna och vidtar de åtgärder som krävs för att minimera eventuell påverkan på våra tjänster och leveranser.

Vi vill att våra medarbetare och våra kunder ska känna sig trygga med oss, trots den rådande situation. Vår ambition är att vara öppna och bemöta den eventuella oro och de frågor som följer och uppstår i den utmanande tid som vi just nu befinner oss i.

Christina Johansson

Head of Communications