Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Valberedning för Knowit AB inför årsstämma 2021

REGULATORISKA

Enligt valberedningsinstruktionen för Knowit AB ska valberedningen utses av de tre största aktieägarna som önskar delta i arbetet samt även inkludera styrelsens ordförande.

De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 30 september 2020 som önskat utse ledamöter till valberedningen är Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder och Nordea Funds. Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsen ordförande utgöra Knowits valberedning.

Valberedningens ledamöter:

Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder
Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
Jan Särlvik, Nordea Funds
Jon Risfelt, styrelsens ordförande i Knowit AB.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 17 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen har vid sitt konstituerande möte utsett Lennart Francke till ordförande.

Valberedningens uppgift är att vid årsstämma 2021 lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Årsstämman för Knowit AB kommer att hållas 13:00 den 29 april 2021, i Knowits lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedning kan göra det via e-post till valberedning@knowit.se.

Christina Johansson

Head of Communications