Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Uppdaterat förslag från Valberedningen till Knowit AB:s årstämma

REGULATORISKA

Knowits valberedning har med hänsyn till det rådande ekonomiska läget beslutat modifiera sitt förslag till 2020 års årsstämma vad gäller styrelsens arvoden. De förslag till arvodeshöjningar som framgår av tidigare utsänd stämmokallelse tas tillbaka. Ändringsförslaget har meddelats styrelsens ledamöter, som ställer sig bakom förslaget.

- Det är valberedningens uppfattning att de tidigare föreslagna arvodeshöjningarna är skäliga med hänsyn både till styrelsens kompetens, arbetsbörda och ansvar. Under rådande osäkra omständigheter finner vi det ändå lämpligt att avvakta med eventuella höjningsförslag till nästa års stämma. Vi uppskattar att de nominerade styrelsekandidaterna, inklusive Jon Risfelt som är nominerad till ny styrelseordförande, ställer sig bakom det nya förslaget om uppskjutna arvodeshöjningar, kommenterar Lennart Francke, Valberedningens ordförande, utsedd till valberedningen av Swedbank Robur Fonder.

Christina Johansson

Head of Communications