Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Stark tillväxt och ökande marginaler inleder 2022

REGULATORISKA

Knowit inleder året med en omsättningstillväxt netto på 67,6 procent i det första kvartalet kombinerat med en justerad EBITA-marginal på 11,5 procent. Nettoomsättningen uppgår till 1 695,3 (1 011,4) MSEK och EBITA-resultatet, justerat för förvärvs- och integrationskostnader, till 194,2 (103,3) MSEK. En stark efterfrågan på Knowits tjänster i kombination med lyckade leveranser till kunder sätter tonen under årets inledande kvartal.

- Det är glädjande att få presentera ett första kvartal med god tillväxt i kombination med ökande marginaler. Integrationerna av de förvärv som genomförts de senaste åren har varit mycket lyckade och hjälpt Knowit till en position där vi successivt kan förflytta oss mot alltmer komplexa kunduppdrag där vår breda plattform av kompetenser utgör ett viktigt stöd till våra kunder i deras digitala transformation, säger Per Wallentin, VD och koncernchef.

Utvecklingen i samtliga fyra affärsområden har varit mycket god under kvartalet med en stark underliggande efterfrågan på Knowits tjänster. Affärsområde Solutions, Knowits största affärsområde, växer med cirka 17 procent jämfört med befintliga enheter under samma period föregående år och ökar samtidigt EBITA-marginalen väsentligt.

I januari slutfördes förvärvet av de danska tech- och designbyråerna 1508 och Strømlin med cirka 40 anställda, vilket innebär en väsentligt starkare position på den danska marknaden. Under kvartalet har även integrationen av Cybercom slutförts i sin helhet och drivs fortsättningsvisinom ramen för koncernens befintliga verksamhetsområden.

- I en marknad där efterfrågan på den kompetens Knowit besitter är hög är arbetet med att attrahera nya talanger till företaget prioriterat. Nyckeln till vår fortsatta framgång består i att vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder de bästa möjligheterna till omväxlande, lärorika och utvecklande uppdrag för våra konsulter. Vi lyckas väl i det här arbetet under kvartalet, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för det första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på hemsidan samt bifogat med detta pressmeddelande.

Presentation av delårsrapporten

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten för januari - mars 2022 den 2 maj kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. Vd och koncernchef Per Wallentin och CFO Marie Björklund kommenterar resultatet och svarar på frågor. 

Länk till audiocast: https://tv.streamfabriken.com/knowit-q1-2022

Telefonnummer till audiocast:

SE och övriga EU-länder: +46850558359
NO: +4723963938
UK: +443333009030
US: +16467224902

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på Knowits hemsida.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 2 maj 2022 kl. 07.30 CET.

Christina Johansson

Head of Communications