Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Stabil trend inleder året

REGULATORISKA

Knowit har inlett året på en en marknad som är väsentligt mer utmanande jämfört med första kvar- talet föregående år. Efter en intensiv höst med ett stort fokus på strukturella förändringar för att skapa en mer effektiv och anpassad organisation ser vi en stabilisering i beläggningsgrad, ett styrkebesked givet nuvarande marknadsförutsättningar. Nettoomsättningen i kvartalet minskade med 10,4 procent kombinerat med en EBITA-marginal på 7,7 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 766,3 (1 970,5) MSEK och EBITA-resultatet till 136,3 (197,2) MSEK. Trenden med en stabilisering av beläggningsgraden som syntes i slutet av föregående år har fortsatt in i det första kvartalet.

- Vårt arbete med att skapa en mer effektiv och anpassad organisation har föranlett den stabilisering i beläggningsgrad som vi nu ser. Vi lyckas generellt sett väl med att fördela om resurser till segment eller kunder där efterfrågan är god och vårt intensiva säljarbete ger resultat. Det märks framförallt inom affärsområde Connectivity som åter levererar ett starkt kvartal med förbättrade marginaler, säger Per Wallentin, VD och koncernchef.

Inom affärsområde Solutions, Knowits största affärsområde, syns nu förbättringar i delar av verksamheten, medan digitalbyrån Experience fortsatt utmanas av en svag efterfrågan framförallt i Sverige. Managementkonsultverksamheten Insight utvecklas relativt sett väl, även om marginalen ännu så länge inte är tillbaka på en tillfredsställande nivå.

- Samtidigt som ekonomierna i Norden försvagats det senaste året finns ett fortsatt stort behov av hos företag och organisationer att ta vara på den snabba teknikutvecklingen och ställa om till mer hållbara affärsmodeller. Våra medarbetare fortsätter att ha en tät dialog med kunderna och vi har en stark plattform att utgå ifrån när marknadssituationen åter förbättras, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för det fjärde kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på hemsidan samt bifogat med detta pressmeddelande.

Presentation av delårsrapporten

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten idag, torsdagen den 8 februari. Vd och koncernchef Per Wallentin och CFO Marie Björklund kommenterar resultatet och svarar på frågor. 

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/
Presentationen inleds kl. 10.00 och hålls på engelska.

Länk till audiocast: https://www.investis-live.com/knowit/661e5fea1feb820d006e3254/deruh 

Telefonnummer till audiocast:
Sverige                                                +46 8 5051 0031
United Kingdom                                  +44 207 107 06 13

Andra internationella nummer finns HÄR
Pin: 43405119

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/ 


Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 07.30.

Christina Johansson

Head of Communications

Annika Billberg

Investor Relations

Marie Björklund

CFO