Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Positiv trend för beläggning avslutar året

REGULATORISKA

Årets sista kvartal har präglats av ett intensifierat säljarbete parallellt med ett bibehållet fokus på att sänka kostnader och höja debiteringsgraden. Nettoomsättningen i kvartalet minskade med 7,5 procent kombinerat med en justerad EBITA-marginal på 8,1 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 824,0 (1 972,9) MSEK och EBITA-resultatet, justerat för förvärvs- och integrationskostnader, till 147,7 (179,3) MSEK. Trenden med en stabilisering i beläggningen har fortsatt under det fjärde kvartalet, till följd av att de åtgärder som implementerats. Styrelsen föreslår en utdelning om 5,20 SEK/aktie (7,50).

– Den nordiska konsultmarknaden har utmanat oss och andra aktörer även under årets sista kvartal. Vi fortsätter att rikta vår uppmärksamhet mot initiativ och åtgärder som främjar en långsiktigt sund utveckling och samtidigt skyddar lönsamheten kortsiktigt. Det innebär ett högt tryck säljdrivande aktiviteteroch ett bibehållet fokus på att sänka kostnaderna och höja debiteringsgraden. Åtgärderna som genomförts ger en positiv effekt på såväl beläggning som operativa kostnader och skapar förutsättningar för en långsiktig tillväxt och högre marginaler, säger Per Wallentin, VD och koncernchef.

Under kvartalet har vi arbetat vidare med att implementera de riktade åtgärder som identifierats som nödvändiga för att höja lönsamheten i våra fyra affärsområden. Detta inkluderar såväl minskade kostnader för exempelvis resor, konferenser, utbildning och arbetsverktyg som en fortsatt optimering av personalstyrkan.

– I en vikande marknad ökar fokus på att effektivisera processer och säkra lönsamhet, insatser som skapar värde även långsiktigt. Med de insatser och förändringar som genomförts under året, har vi skapat en starkare grund och står väl förberedda att ta oss an de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för det fjärde kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på hemsidan samt bifogat med detta pressmeddelande.

Presentation av delårsrapporten

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten idag, torsdagen den 8 februari. Vd och koncernchef Per Wallentin och CFO Marie Björklund kommenterar resultatet och svarar på frågor.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/investor-relations/rapporter-presentationer/

Presentationen inleds kl. 10.00 och hålls på engelska.

Länk till audiocast: https://www.investis-live.com/knowit/659fcf1e9608da12004adf9d/jste

Telefonnummer till audiocast:

Sverige +46 8 5051 0031
United Kingdom +44 207 107 06 13

Andra internationella nummer finns HÄR

Pin: 43405119

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/investor-relations/rapporter-presentationer/

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 07.30.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications

Marie Björklund

CFO