Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Ökad omsättning och stabilt resultat 2019

REGULATORISKA

I det fjärde kvartalet fortsätter Knowit att öka omsättningen, med resultat och marginal i nivå med det sista kvartalet 2018. För helåret 2019 ökar omsättning och resultat för sjätte året i rad. Nettoomsättningen för 2019 ökade med 8,2% till 3 335 MSEK. EBITA-resultatet uppgick till 319,2 (315,1) MSEK. Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 6,40 (5,80) SEK per aktie.

Knowit som helhet har en fortsatt positiv tillväxt och har under året nettorekryterat 77 nya medarbetare, främst inom affärsområdet Solutions. Efterfrågan är fortsatt god även om man märkt av en något långsammare beslutsprocess för nya investeringar.

Solutions, Knowits största affärsområde, ökar omsättning och resultat samtidigt som man bibehåller en god marginal både för helåret och i fjärde kvartalet.

- Verksamhetsnära projekt med behov av nya systemstöd är högt prioriterade hos våra kunder, det innebär en fortsatt hög efterfrågan för Solutions, säger koncernchef Per Wallentin.

Affärsområdet Insight visade lägre omsättning och ett halverat resultat jämfört med föregående år. Hastigt avslutade kunduppdrag under tredje kvartalet har fortsatt att påverka omsättning och resultat, även om de flesta av de berörda konsulterna har nya uppdrag.

- Under kvartalet har vi arbetat med ett stort fokus på försäljning parallellt med att öka den inre effektiviteten. Vi har fortsatt ett gott förtroende och en stark position i våra kunders digitala transformation, säger Per Wallentin.

Affärsområdet Experience har ökat omsättningen under året med en något lägre vinst och marginal. Under andra halvåret har Experience investerat i nya kunderbjudanden inom e-handel och CRM, med fokus på datadrivna kundupplevelser, vilket förklarar detta.

- Experience har en stark position som en av Nordens största digitalbyråer och vi ser ett stort och växande intresse för våra tjänster inom framförallt datadrivna kundupplevelser, säger Per Wallentin.

Under kvartalet har Knowit utsetts till Stockholmsbörsens mest jämställda bolag av Allbrightstiftelsen.

- Allbrightpriset är en utmärkelse jag är extra stolt över, då vi under de senaste åren arbetat hårt och konsekvent för att skapa en inkluderande arbetsplats, säger Per Wallentin.

- Med kunder och medarbetare som är starkt engagerade i den digitala transformationen och på en marknad som fortsätter att efterfråga vår kompetens, ser jag goda möjligheter att fortsätta bidra till verklig samhällsnytta och ett mänskligare samhälle, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för fjärde kvartalet hänvisas till bokslutskommunikén som finns tillgänglig på Knowits hemsida.

Christina Johansson

Head of Communications