Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Ökad omsättning och stabil finansiell ställning

REGULATORISKA

Knowit ökar omsättningen, förbättrar resultatet och marginalen för det andra kvartalet 2020, trots att marknaden och samhället påverkats av omfattande åtgärder med anledning av covid-19. Omsättning för det andra kvartalet ökade till 857,6 (844,6) MSEK, resultatet ökade till 72,7 (65,3) MSEK och marginalen ökade till 8,5 (7,7) procent.

Det största affärsområdet Solutions har haft en stark utveckling och förbättrat såväl resultat, som omsättning och marginal. Experience ökar resultat och marginal medan Insight har fortsatta utmaningar som förstärkts av covid-19.

- Resultat och marginal har påverkats positivt av de statliga stöd vi tagit del av. Den ökade omsättningen är dock inte påverkad av några stöd utan vi växer av egen kraft tack vare ett starkt erbjudande som är fortsatt attraktivt för våra kunder, säger Per Wallentin, vd och koncernchef.

Knowits största affärsområde Solutions fortsätter att visa en stark utveckling med hög beläggning och leveranskapacitet. Inom affärsområdet Experience har utvecklingen varit positiv och som en följd av högre effektivitet levererar Experience både bättre resultat och marginal jämfört med motsvarande perioder föregående år. Knowits minsta affärsområde Insight har fortsatta utmaninga under kvartal och halvår. Den kraftiga inbromsningen i efterfrågan under våren har drabbat Insight hårt.

- Covid-19 har medfört stora uppoffringar för många i samhället. Med digital teknik kan vi mildra dessa effekter. Nya beteendemönster växer fram som en följd av pandemin och efterfrågan på digitaliseringstjänster kommer sannolikt att öka till följd av de nya förutsättningarna, säger Per Wallentin.

- Utvecklingen av covid-19 har inneburit att vi har ställt om våra arbetssätt. Sedan andra halvan av mars månad har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer med distansarbete, reserestriktioner, digitala möten och avbokade kundevent. Vårt största affärsområde Solutions affärsmodell har visat sig fungera speciellt väl under dessa förutsättningar, säger Per Wallentin.

De stödåtgärder som staten erbjuder har påverkat resultat och marginal positivt, i synnerhet lägre arbetsgivaravgifter. Knowit anpassar löpande sin organisation till de nya förutsättningarna och följer utvecklingen dagligen för att snabbt kunna vidta åtgärder där det behövs.

För detaljerad information om resultatet för det andra kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns på hemsidan.

Christina Johansson

Head of Communications