Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Ökad omsättning och bibehållet resultat

REGULATORISKA

För tredje kvartalet 2019 ökar Knowit omsättningen och bibehåller vinsten. Nettomsättningen ökade med 7,2 procent till 708,6 MSEK. EBITA-resultatet uppgick till 56,3 MSEK och EBITA-marginalen till 7,9 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och ökade till 122,1 MSEK.

Knowits affärsområde Solutions har en positiv utveckling på en fortsatt god marknad, med högre omsättning, resultat och marginal. Affärsområde Experience ökade omsättningen, även om marginalen inte haft lika god utveckling. Inom affärsområde Insight har Knowit mött en mer avvaktande marknad efter sommaren, samtidigt som omfattningen i ett par större kundprojekt hastigt och oväntat minskats. Det har inneburit en något lägre beläggning och därmed en lägre omsättning, resultat och marginal för affärsområdet.

Knowit har en fortsatt positiv tillväxt och har under kvartalet nettorekryterat drygt 100 nya medarbetare, framför allt inom affärsområde Solutions.

- På det hela taget har jag en fortsatt stark tro på vår förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet, säger vd Per Wallentin.

För niomånadersperioden ökade nettoomsättningen med 9,4 procent till 2 426,9 MSEK. EBITA-resultatet ökade med 3,3 procent till 222,0 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 9,1 procent. Kassaflödet ökade till 190,9 MSEK.

- Vi fortsätter att stärka vår position som en viktig partner i våra kunders digitala transformation, och har under kvartalet levererat flera innovativa lösningar som bidrar till vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle. Jag känner mig stolt över att Knowit kan bidra till verklig samhällsnytta och tror också att detta är en viktig förklaring till att vi fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Per Wallentin. 

Christina Johansson

Head of Communications