Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Nytt kunderbjudande för hållbara affärer

I en föränderlig värld blir det allt viktigare att förstå hur och i vilken riktning samhället utvecklas så att vi bättre fångar möjligheter, hanterar risker och formar våra affärer. Därför stärker Knowit sitt hållbarhetsarbete genom en extra satsning som kompletterar befintlig managementkonsultverksamhet. Fokus ligger på att finna affärsnytta i hållbarhetsfrågor och integrera det i våra kunders affärsmodeller.

Med den nya satsningen läggs fokus på att kartlägga, analysera, formulera mål och skapa strategier. Därefter utbildar, inspirerar och formulerar vi affärsmässiga, relevanta och produktnära hållbarhetsbudskap som integreras i kundens affärsmodell. Hållbarhetsarbetet syftar till att upptäcka nya affärsmöjligheter, undvika risker och att bygga eller stärka det egna varumärket.

– Hållbarhet är en otroligt aktuell fråga som måste ännu högre upp på verksamheters dagordning. Vi behöver se till att utnyttja de många verktyg som finns tillgängliga, och förstå att det finns affärsnytta i hållbarhetsfrågor. Satsningen går i linje med hur vi på Knowit arbetar för att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation, säger Carin Strindmark, affärsområdeschef för Knowit Insight.

Hållbara affärer handlar om att skapa en positiv utveckling med nya idéer, uppfinningar, digitala lösningar och innovationer. Det ska givetvis också ge avkastning till de som investerat i verksamheten. Ulrica Timborn, managementkonsult med lång erfarenhet inom hållbara affärer och hållbar innovation, ansvarar för det nya erbjudandet. Hon säger:

– Jag, som många andra, förväntar mig att näringslivet tar ansvar för att vi når uppsatta klimatmål och att vi lyckas vända den negativa utvecklingen. Jag är både glad och stolt över att bidra till Knowits stärkta hållbarhetsarbete, och att arbeta tillsammans med våra kunder – för kommande generationer.

Christina Johansson

Head of Communications