Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Ny svensk teknik inom artificiell intelligens (AI) ska stoppa båtmotorstölder

Knowit har utvecklat Hamnlarm, ett AI-baserat säkerhetssystem för att upptäcka och stoppa stöldligor. Den nya tekniken är ett effektivt skydd för båthamnar som varje år utsätts för båtmotorstölder värda flera hundra miljoner kronor. Pilotprojektet har genomförts tillsammans med försäkringsbolag och leverantörer av säkerhetstjänster.

Stölder av båtmotorer är ett utbrett brott i landet och varje år stjäls motorer från småbåtshamnar eller uppställningsplatser för cirka 300 MSEK. För att få bukt med problemet har vi tagit fram Hamnlarm, ett säkerhetssystem som bygger på avancerad ljudanalys och videoövervakning med hjälp av artificiell intelligens och machine learning. Hamnlarm kan upptäcka stöldligorna långt i förväg och larma om de försöker stjäla båtar och båtmotorer.

Hamnlarm använder intelligent algoritm 

Hamnsystemet registrerar och samlar in ljud, bild och andra typer av signaler. Dessa signaler tolkas sedan med hjälp av algoritmer och data skickas till molnet där det lagras. För att säkerställa upptäckt av misstänkt intrång så tidigt som möjligt och för att minimera risken för falsklarm görs en samlad lägesbedömning av all information. Genom en enkel och användarvänlig app kan användaren övervaka händelser i hamnen och vidta motåtgärder.

Hamnlarmets huvudsakliga sensortyper lyssnar efter ljud som karaktäriserar stöldförsök, exempelvis ljudet av ett lås som förstörs eller en båt som närmar sig hamnen mitt i natten. Passiva sonarer används för att lyssna av ljud under vatten medan mikrofoner lyssnar efter ljud på land. En maskininlärningsalgoritm tolkar ljuden som sensorerna registrerar och bedömer om dessa ljud är normalt förekommande i hamnen vid den tidpunkten på dygnet. Beroende på avvikelse vidtar systemet motåtgärder, exempelvis lokalt larm, varning till användare, högtalarutrop eller utryckning. Antal och typ av sensorer kan anpassas till varje hamns förutsättningar.

Att tolka ljud med AI är nyckeln bakom Hamnlarm

– Det finns flera fördelar med att lyssna efter avvikande ljud, enligt Knowits projektledare Gösta Malmqvist. Tack vare att ljud transporteras mycket långt i vattnet kan systemet tidigt upptäcka ett intrång. Dessutom är det en integritetsskyddande metod som gör det möjligt att skydda båtar även på offentliga platser.

Enligt Polisens nationella samordnare mot båtstölder, Rino Carlsson, är det mycket svårt att stjäla en båt eller motor utan att det hörs:

– Är den ordentligt fastlåst behöver tjuven göra åverkan på lås eller kätting och då kommer det att höras och synas på ett eller annat sätt. Rino välkomnar initiativet och fortsätter: Alla nya sätt att upptäcka och förekomma stölder är välkomna för att komma till rätta med problematiken. 

Lyckat pilotprojekt i Stockholmsområdet

Under september och oktober 2021 har Hamnlarm använts för att övervaka dels en småbåtshamn med tillhörande vinteruppställningsplats, dels en uppställningsplats för motorbåtar i Stockholmsområdet.

Gösta Malmqvist konstaterar att pilotprojektet nu avslutats med positiva resultat som visar att Hamnlarm är en säkerhetstjänst som har potential att ersätta hamnvakter.  

– Vi har fått värdefulla erfarenheter av att ha systemet i skarp drift hos hamnägare. Under perioden förekom inga stölder på de bevakade områdena och våra egna tester visar att systemet är praktiskt användbart för att upptäcka stöldförsök av båtmotorer.

Pilotprojektet Hamnlarm har genomförts tillsammans med systemintegratören InSupport Nätverksvideo och säkerhetsleverantören Tempest Security samt har delfinansierats av försäkringsbolagen Alandia, Länsförsäkringar, Pantaenius, Svedea och Svenska Sjö som ett gemensamt initiativ för att förebygga stölder.

– Stöldligornas härjningar får stora negativa konsekvenser i samhället. Många båtägare blir brottsoffer, vilket skapar otrygghet och bidrar till att tilliten i samhället minskar. Försäkringsbranschen vill bidra till att motverka denna utveckling. Det krävs konkreta insatser och initiativet Hamnlarm är ett bra komplement till Båtsamverkan för att öka tryggheten för fritidsbåtsägare ytterligare, säger Mats Galvenius, VD på Larmtjänst.

Nästa steg är att förstå om det finns ett tillräckligt stort intresse för att lansera en tjänst för Hamnlarm. Intresserade ägare av hamnar och uppställningsplatser är varmt välkomna att höra av sig till Knowit.

Christina Johansson

Head of Communications