Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Knowit utvecklade appen som säkrade distansering på kontoret

Vi lever fortfarande i en tid där vi undviker att vara alltför många medarbetare på plats samtidigt på kontoret. Men många av oss vill ändå ha en möjlighet att komma in till kontoret någon dag i veckan för att det kanske behövs eller för att man saknar att träffa sitt team. Men hur kan man säkerställa att man inte är alldeles för många på plats samtidigt? Knowit Experience i Bergen utvecklade appen som gav svaret på alla frågor.

För att undvika vara alltför många medarbetare på plats samtidigt på kontoret i Bergen blev de 200 medarbetarna ombedda att boka sina skrivbord i förväg i ett Excel-ark. Endast 50 personer fick befinna sig samtidigt på kontoret för att säkerställa distansering och undvika smittspridning.

– Många upplevde att Excel-arket var lite besvärligt att använda och det blev även svårt att förstå vilken kontorsplats man faktiskt hade bokat för dagen. Det var helt enkelt inte en bra plattform för den här typen av användning, säger projektledare Camilla Kjeseth, Knowit i Bergen.

Alternativ lösning blev en succé

Man började fundera på en alternativ lösning som skulle underlätta bokningen av kontorsplatser för dem som ville komma till kontoret och som även visar på vilka skrivbord som står lediga. Samtidigt måste det ge en fullständig översikt om hur många som faktiskt är på plats eller planerar att vara på kontoret för att inte överstiga antalet medarbetare som är där samtidigt – för att kunna hålla distansering och för att medarbetare ska känna sig trygga.

– Eftersom en hel del saknade att vara på kontoret såg vi ett värde i att faktiskt ägna tid till att utveckla och hitta en smidig lösning för att boka kontorsplatser och som samtidigt gav oss en översikt kring att vi inte var för många på plats samtidigt. Sagt och gjort, våra designers och utvecklare skapade appen Bookit, en lösning som visar var skrivbord finns och när de är lediga eller om de är bokade. Appen räknar också ut hur många medarbetare som finns på kontoret och signalerar när det är fullbokat. Lösningen är mycket uppskattad hos våra medarbetare. Framöver kommer vi att utöka så möjligheten att boka parkeringsplats finns vid behov, säger Knowits Camilla Kjeseth, projektledare och en av initiativtagarna till Bookit.

Från början var appen endast för internt bruk, men man insåg rätt snart att den här lösningen var en riktigt bra idé som andra företag kunde vara intresserade och ha ett behov av. Nu har redan en handfull andra företag tagit kontakt och är intresserad av en liknande lösning.

– Från det att arbetet började till att vi hade en färdig lösning på plats gick det väldigt snabbt. På bara tre veckor var den färdig att använda, vilket är fantastiskt kul, säger Caroline Wågsæther, UX-designer på Knowit och en av de som varit med i arbetet.

Christina Johansson

Head of Communications