Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit utser nya affärsområdeschefer

REGULATORISKA

Fredrik Ekerhovd, idag affärsområdeschef för Knowit Experience tar över ansvaret för affärsområde Solutions. Samtidigt utses Kenneth Gvein till ny affärsområdeschef för Knowit Experience.

Fredrik Ekerhovd och Kennet Gvein, nya affärsområdeschefer på Knowit

Fredrik Ekerhovd och Kennet Gvein

Fredrik Ekerhovd har sedan 2016 varit en del av Knowits koncernledning i rollen som affärsområdeschef för Experience. Fredrik efterträder Åsa Holmberg som efter drygt tio år i Knowit, de senaste sex åren som affärsområdeschef för Knowit Solutions, sagt upp sig för att bli ny koncernchef för Tyréns Group. Solutions är Knowits största affärsområde med drygt 1900 medarbetare och verksamhet på Knowits samtliga marknader.

– Jag har haft nöjet att arbeta nära Fredrik i koncernledningen under flera år och är glad över att han tackat ja till att ta över ansvaret för Solutions. Fredrik har i sin roll som ansvarig för Experience lett en imponerande tillväxt och utvecklat en verksamhet som idag är ledande inom digitala kundupplevelser på den nordiska marknaden. Jag är övertygad om att Fredriks starka engagemang och ledarskap kommer att bidra till att fortsätta utveckla Knowit Solutions, säger Per Wallentin, koncernchef Knowit AB.

I samband med att Fredrik Ekerhovd tillträder rollen som ansvarig för Knowit Solutions, utses Kenneth Gvein till ny affärsområdeschef för Knowit Experience och ny medlem i koncernledningen. Kenneth Gvein har haft olika roller i Knowit sedan 2014 och är redan idag en del av affärsområdets ledningsgrupp.

– Kenneth har varit en viktig del i utvecklingen av Knowit Experience, såväl i den operativa ledningen som en nyckelperson i integrationen av de förvärv som genomförts de senaste åren. Kenneth har ett stort affärsfokus och förståelse för Experience marknad och är en uppskattad ledare i Knowit. Det känns extra stimulerande att fylla båda dessa viktiga roller med intern kompetens, säger Per Wallentin.

Förändringarna i koncernledningen sker under andra kvartalet efter överenskommelse med alla inblandade parter.

– Knowits affärsområden har redan idag ett nära samarbete både avseende strategisk riktning och i leveranser till kund. Det gör att både Fredrik och Kenneth har stor insikt i de verksamheter och roller de nu går in i och jag vet att de båda kommer bidra med ett stort kundfokus och ett ledarskap som fortsatt attraherar såväl kunder som medarbetare, avslutar Per Wallentin.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Christina Johansson

Head of Communications