Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Knowit stärker sitt erbjudande inom hållbarhet ytterligare

Knowit krokar arm med SustainLab, en svensk startup med en unik hållbarhetsplattform som automatiserar datahantering och ger företag och organisationer värdefulla insikter i hållbarhetsarbetet. Tillsammans gör vi det enklare för kunder att mäta och följa upp sin hållbarhetspåverkan, identifiera de mest effektiva åtgärderna och leva upp till de skärpta kraven inom hållbarhetsredovisning.

För att hjälpa kunder att accelerera hållbarhetsarbetet med ett datadrivet analys- och beslutsstöd, som dessutom är automatiserat, har Knowit inlett ett strategiskt samarbete med SustainLab, en spännande svensk startup med fokus på hållbarhet.

– Hållbarhet är en central fråga för oss på Knowit och med detta samarbete får vi ytterligare ett verktyg att skapa hållbara affärer för våra kunder och lyfta deras hållbarhetsarbete till en ny nivå, säger Christel Holmquist, ansvarig för kunderbjudandet Sustainable Business på Knowit (i bilden ovan till vänster).

SustainLab är en SaaS Sustainability Management-plattform som automatiserar insamling, bearbetning, analys och visualisering av hållbarhetsdata. Den lättanvända plattformen omvandlar rådata till tydliga grafer och rapporter så att företag och organisationer kan fatta bättre beslut som både driver hållbarhetsarbetet snabbare framåt och gynnar resultaten.

– Vi hjälper kunder med alltifrån att kartlägga vad som verkligen gör skillnad att mäta till att definiera processen och automatisera den med digitalt stöd. Det innebär att företag kan ha en lika god insikt i sin hållbarhetsdata som all annan affärskritisk data. Tillsammans med Knowit kan vi hjälpa företag att lägga mindre tid på datahantering och mer energi på att styra hållbarhetsarbetet bättre, säger Maria Svantemark, SustainLabs medgrundare och tidigare hållbarhetschef på Findus (i bilden ovan till höger).

Knowit har närmare 375 managementkonsulter däribland ett flertal hållbarhetsstrateger och experter på taxonomi. En av de vanligaste frågorna just nu gäller EU:s gröna taxonomi, ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

– Vi upplever en större efterfrågan på bra digitala verktyg för hållbarhetsarbetet, i synnerhet i spåren av EU:s gröna taxonomi och de utökade kraven på rapportering som träder i kraft under 2022 och 2023. Det är många som hör av sig och undrar vad EU:s taxonomi kommer att innebära för dem, hur taxonomiförordningen ska tolkas utifrån deras verksamhet och vilken data som ska samlas in inför årsbokslutet. Samarbetet med SustainLab ger oss ytterligare ett verktyg för att lösa de krav som taxonomin ställer, på ett effektivt och automatiserat sätt, säger Christel Holmquist.

Christina Johansson

Head of Communications