Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit stärker hållbarhetsarbetet ytterligare – blir partner till Exponential Roadmap Initiative och del av Race to Zero

ICKE REGULATORISKA

Knowit AB (publ) tar nästa steg i sitt långsiktiga hållbarhetsarbete och ingår partnerskap med Exponential Roadmap Initiative. Genom partnerskapet blir Knowit även en del av FN:s globala klimatsatsning Race to Zero. Partnerskapet innebär att Knowit agerar i linje med 1.5°C Business Playbook och har för avsikt att kontinuerligt stödja sina kunder med att integrera klimat i affärsstrategier och digitala transformationer. Målet är att bidra till att halvera de globala utsläppen före år 2030, på väg mot nollutsläpp, och till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

1.5°C Business Playbook tar sitt avstamp i Exponential Roadmap, ett forskningsbaserat samarbete som inleddes 2018, och är en samling riktlinjer om klimatåtgärder riktade till företag och organisationer som stöd i deras arbete med att bidra till Parisavtalets 1,5-gradersambition. Riktlinjerna baseras på den senaste forskningen och bygger på fyra pelare: minska företagets egna utsläpp, minska utsläppen i hela värdekedjan, integrera klimat i företagets affärsstrategi och att samverka med andra aktörer för att påskynda klimatåtgärder i samhället.

– Knowit har åtagit sig att, utifrån 2018 års siffror, halvera de totala koldioxidutsläppen i verksamhetens värdekedja före år 2030. Mellan 2018 och 2020 minskade vi våra egna utsläpp med 72 %, främst tack vare möjligheten till digitalt distansarbete under coronapandemin. Framåt kommer vi att anpassa vår lösningsportfölj till 1,5-gradersambitionen, och hjälpa våra kunder med att integrera klimat i sina affärsstrategier. Vi kommer att arbeta för att med tekniska lösningar exponentiellt minska utsläppen i såväl våra som våra kunders värdekedjor – för ett hållbart och mänskligt samhälle, säger Per Wallentin, vd och koncernchef på Knowit.

Hållbarhetsarbetet är något som Knowit alltid lagt stor vikt vid, och företagets policy reflekterar de tio principerna i FN:s Global Compact, vilket innebär att verksamheten ska drivas på ett etiskt sätt med respekt för egna och andras medarbetare samt att den negativa miljöpåverkan ska minimeras. Genom att ha en positiv inverkan på sina kunder och i förlängningen deras slutkonsumenters livsstil och konsumtionsmönster finns störst chans till påverkan.

– På Knowit har vi en unik kompetens och erfarenhet av hur digitalisering kan möjliggöra stora utsläppsminskningar i samhället. De digitala verktyg som vi hjälper våra kunder att utveckla och implementera kan förverkliga ett resurseffektivt samhälle, förenligt med 1,5-gradersambitionen och med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat. Att tydligt integrera klimat i våra kunders affärsstrategier och i digitala förändringsprojekt är avgörande för framgång, säger Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development på Knowit.

Exponential Roadmap Initiative samlar samhällsaktörer som alla delar det gemensamma målet att, genom konkreta åtgärder, halvera de globala utsläppen före år 2030.

– Vi är glada över att Knowit ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative och tar med sig sin styrka inom digital transformation som en viktig möjliggörare för att minska och undvika utsläpp, samt påskynda utvecklingen inom klimatlösningar och innovationer. För att vi ska nå målet att halvera de globala utsläppen av växthusgaser före 2030 krävs samarbete, och ett radikalt sådant, säger Johan Falk, Head of Exponential Roadmap Initiative.

Läs mer om Exponential Roadmap Initiative på exponentialroadmap.org.

 

Christina Johansson

Head of Communications