Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit publicerar årsredovisning för 2023

REGULATORISKA

Knowits årsredovisning för 2023 är idag publicerad på bolagets hemsida knowit.se, och finns tillgänglig för nedladdning.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version. 

Knowits årsredovisning inkuderar även bolagets hållbarhetsredovisning.

Den svenska årsredovisningen finns tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på Knowits webplats. En engelsk översättning i pdf-format publiceras på knowit.eu senast den 19 april.

-    En blick i backspegeln visar ett 2023 som präglats av tydliga behov av anpassning till en omvärld under förändring. Under året har vi navigerat genom en tid av osäkerhet och volatilitet där globala makroekonomiska faktorer har medfört utmaningar för flera av våra kunder och därmed också för vår egen organisation. Tack vare ett gediget arbete med att behålla proaktiva och framåtriktade dialoger med våra kunder, ställa om organisationen för att möta en förändrad efterfrågan samt kontrollera och reducera operativa kostnader såg vi en stabilisering i slutet av året, säger Per Wallentin, VD och Koncernchef.

Knowits årsredovisning för 2023 finns publicerad här: www.knowit.se/investor/rapporter--presentationer/

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, Informationen lämnades, genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 11 april  2024 kl 09.00 CET.

 

För mer information, kontakta:
Christina Johansson, Kommunikationschef, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se 

Christina Johansson

Head of Communications