Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit publicerar årsredovisning för 2022

REGULATORISKA

Knowits årsredovisning för 2022 är idag publicerad på bolagets hemsida knowit.se, och finns tillgänglig för nedladdning.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version.

Knowits årsredovisning inkuderar även bolagets hållbarhetsredovisning.

Den svenska årsredovisningen finns tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på Knowits webplats. En engelsk översättning i pdf-format publiceras på knowit.eu senast den 3 maj.

- Vi fortsätter att skapa en stark plattform där vi kontinuerligt utvecklar ett Knowit som är med och driver teknikutvecklingen in i framtiden. Totalt sett har året utmärkts av en god efterfrågan på Knowits kompetens och erbjudanden och vi har lyckats flytta fram våra positioner och stärkt vårt varumärke ytterligare, säger Per Wallentin, VD och Koncernchef.

Knowits årsredovisning för 2022 finns publicerad här: www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, Informationen lämnades, genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 11 april 2023 kl 11.00.