Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit publicerar årsredovisning för 2021

REGULATORISKA

Knowits årsredovisning för 2021 är idag publicerad på bolagets hemsida knowit.se, och finns tillgänglig för nedladdning.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version.

Knowits årsredovisning inkuderar även bolagets hållbarhetsredovisning samt en beskrivning av de övergripande hållbarhetsmål som kommunicerades den 29 mars 2022.

Den svenska årsredovisningen finns tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på Knowits webplats. En engelsk översättning i pdf-format publiceras på knowit.eu senast den 2 maj.

- För åttonde året i rad ökade vi omsättning och resultat med en bra marginal. Det är ett styrkebesked med tanke på att vi genomförde såväl förvärv som integration av Cybercom samt integrerade verksamheten från Creuna. Vi lyckades med att ha ett fortsatt fokus på försäljning och leverans under ett år som präglades av fortsatta restriktioner med anledning av covid-19. säger Per Wallentin, VD och Koncernchef.

Knowits årsredovisning för 2021 finns publicerad på företagets hemsida.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknade, Informationen lämnades, genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl.12.00 CET.

Christina Johansson

Head of Communications