Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit offentliggör tillägg till prospekt

REGULATORISKA

Tillägget till prospektet upprättas med anledning av den riktade nyemissionen om 1 785 714 aktier som Knowit genomförde den 10 juni 2021. Tillägget finns tillgängligt på Knowits webbplats.

Prospektet, som har upprättats med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av 5 760 883 aktier i den förestående apportemissionen, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tillägget till prospektet upprättas med anledning av den riktade nyemissionen om 1 785 714 aktier som Bolaget genomförde den 10 juni 2021. Genom den riktade nyemissionen, som var väsentligt övertecknad, tillfördes Knowit cirka 500 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tillägget till prospektet finns tillgängligt på Knowits webbplats. Inom några dagar kommer det även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, www.fi.se.    

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, kl. 16.00 den 21 juni 2021.

Christina Johansson

Head of Communications