Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit och StyrelseAkademien Stockholm utbildar styrelser i digital affärsutveckling

ICKE REGULATORISKA

I samarbete med Knowit har StyrelseAkademien Stockholm tagit fram ett unikt utbildningsprogram för erfarna styrelseledamöter. Utbildningen i digital affärsutveckling ska bidra till att deras företag blir framtida vinnare i den digitala transformationen.

Digital kompetens i styrelsen blir allt viktigare då många bolag står inför stora förändringar av sina affärsmodeller.

– StyrelseAkademiens uppdrag är att aktivt verka för att stärka det svenska näringslivets resultatförmåga och värdeutveckling genom att professionalisera styrelsearbetet. Digitalisering står idag högt på agendan i de flesta bolag. Vi vill därför kunna erbjuda våra medlemmar kompetensutveckling och tillsammans med Knowit, som arbetar med dessa frågor dagligen, blir utbildningen både relevant och aktuell, säger Gunvor Engström, styrelseordförande för StyrelseAkademien Stockholm.

Målet med utbildningen är att ge styrelsemedlemmar den kompetens som krävs för att analysera befintliga affärsmodeller och tillsammans med de bolag där man verkar utveckla nya digitala strategier och affärsmodeller som möter morgondagens behov.

– Vi ser en stor möjlighet för Knowit att i partnerskap med StyrelseAkademien nå ut med våra erfarenheter och vår kompetens inom digitalisering till beslutsfattare i näringslivet. Våra konsulter möter dagligen dessa utmaningar hos våra kunder och får där en insikt i behoven hos företag i många olika branscher. Det gör att vi kan bidra med spetskompetens och vara träffsäkra i våra utbildningar, säger Per Wallentin, vd och koncernchef för Knowit.

Ansvariga för utbildningen från Knowit är affärsområdet Insight. Knowit Insight har idag cirka 300 managementkonsulter som erbjuder strategiska tjänster inom exempelvis datadriven tillväxt, cybersäkerhet och förändringsledning.

Christina Johansson

Head of Communications