Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Knowit och Gaia Gen lanserar nytt erbjudande för smarta klimatberäkningar

Knowit inleder samarbete med det innovativa startup bolaget Gaia Gen och erbjuder klimatberäkningar för företag och organisationer som vill få ökad kontroll på IT-verksamhetens koldioxidutsläpp.

Analysverktyget från Gaia Gen mäter och kartlägger klimatavtryck inom IT och ger både beslutsfattare och utvecklare svart på vitt hur utsläppen inom den egna verksamheten ser ut. Verktyget ger även rekommendationer om hur cloud IT-lösningar kan bli mer hållbara så att klimatmålen kan nås.

– I våra första pilotuppdrag ser vi möjlighet att spara 50–95 procent av koldioxidutsläppen per cloud IT-system, samt en minskning av kostnader för molntjänster med 14 procent tack vare att utvecklingsteamen får tillgång till klimatdata, säger Elsa Westin, IT Sustainability Lead på Gaia Gen, som finansieras av Scania CV AB.

För Knowit innebär samarbetet med Gaia Gen att vi kan ge utvecklare ett kraftfullt verktyg att optimera cloud IT-system så att de blir mer miljösmarta och har lägre klimatpåverkan. Något som vi vill bidra med i våra uppdrag med kunder.

– Det fina med Gaia Gen, säger Christel Holmquist, ansvarig för kunderbjudandet Sustainable Business på Knowit, är att det ger utvecklare ett verktyg, men i förlängningen blir det också en möjlighet för IT-chefer att skapa en grön IT strategi, sätta baseline för sitt klimatavtryck och sen bygga vidare för att skapa hållbara gröna digitala lösningar för sina kunder. Med ett datadrivet förhållningsätt till hållbarhet skapas en hävstång för omställning.

Christina Johansson

Head of Communications