Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit och Amazon Web Services (AWS) etablerar strategiskt samarbete i Norden

ICKE REGULATORISKA

Knowit har ingått ett nytt 5-årigt strategiskt samarbetsavtal med Amazon Web Services (AWS) för att påskynda digital transformation av kunder i Norden. Det ökade samarbetet och partnerskapet med AWS kommer att förse kunderna med den senaste tekniken och supporten.

Efterfrågan på molntjänster ökar med förändrade konsumtionsbeteenden och i takt med den nya teknologins möjligheter. Den ökade efterfrågan drivs främst av kundgrupper inom detaljhandeln, med ökande e-handel, försäkringsbolag, bankinstitut, tillverkare, vårdgivare och den offentliga sektorn. Organisationer inom dessa sektorer ser behov av att modernisera infrastrukturen och utnyttja nästa generations molnteknik för att driva produktivitet, effektivitet och nya affärsmodeller, och för att förändra kundupplevelsen.

Valmet, en ledande global utvecklare och leverantör av teknologi, automation och tjänster för massa-, pappers- och energiindustrin, har valt Knowit som AWS partner. Knowit hjälper till att ta hand om allt AWS-relaterat, för Valmets plattformar.

”För oss var det viktigt att hitta en partner som har stark expertis och teknisk kunskap om AWS-molntjänster. Utöver det har Knowit bred erfarenhet och kunskap av industriella tjänster och de möjligheter som finns i modern molnteknologi. Med molntjänster ökar vi våra kunders prestanda till exempel genom att använda data för förebyggande underhåll”, säger Juha-Pekka Helminen, direktör, Valmet Digital Ecosystem & Platform.

“Knowit har en stark kombination av kompetenser inom strategisk rådgivning, IT-systemdesign, implementering och användarupplevelse, som stöttar företag och organisatoner i att utveckla innovativa, och hållbara lösningar som bidrar med högt affärsvärde för kunderna. Vi är glada över att samarbeta med en partner vars lösningar finns i alla delar av samhället – från skolor och sjukhus till e-handel och bankservice – och som tillhandahåller säkra och breda lösningar för nordiska kunder”, säger Vittorio Sanvito, Director, Partner Development, på Amazon Web Services EMEA, SARL.

Knowit strävar efter att skapa hållbart värde genom att ligga i framkant av kundernas alltmer strategiska digitala agenda. Med detta strategiska samarbete kommer Knowit att hjälpa företag och offentliga organisationer att påskynda sin resa till molnet och öka takten i den digitala transformation.

“Vi har med detta samarbete tagit steg mot ett tydligare ramverk för vårt hållbarhetsarbete. Molnlösningar och digitalisering är verktyg som kan lösa flera av de utmaningar som samhället står inför. Vårt samarbete med AWS är en viktig komponent för att kunna leverera den teknik som våra kunder behöver och för att kunna bidra till ett mer hållbart samhälle, i linje med vår vision. Engagemanget för dess frågor är högt bland våra anställda och det har bevisats i flera kundrelationer.” säger Per Wallentin, VD och koncernchef för Knowit.

Knowit är medlem av AWS Partner Network.

Christina Johansson

Head of Communications