Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Knowit ny medlem i FN:s Global Compact

Vi är både glada och stolta att vi antagits som medlemmar i FN:s Global Compact (UNGC), världens största hållbarhetsinitiativ för att styrka företags samhällsansvar.

Som medlem förbinder vi oss att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera våra framsteg för vårt hållbarhetsarbete till FN. I medlemskapet ingår också ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt att verka för tio principer som är kopplade till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

– Genom medlemskapet visar vi vårt stöd för FN:s Global Compact och åtar oss att fortsätta förbättra vår verksamhet så att FN:s principer genomsyrar vår strategi, vår kultur och vårt dagliga arbete, säger Joakim Pilborg, hållbarhetsansvarig på Knowit.

FN:s Global Compact initierades 1999 av den dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan vid World Economic Forum i Davos i Schweiz. Över 13 000 företag och organisationer från fler än 170 länder är medlemmar i UNGC.

Christina Johansson

Head of Communications