Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit lanserar unik vägledning för molntjänster

ICKE REGULATORISKA

Knowit lanserar en vägledning för analys av dataskydd i Amazon Web Services (AWS) molnmiljö. Vägledningens syfte är att stödja svenska företag och myndigheter i deras molnresa och stötta tjänsteleverantörer i att bygga molntjänster som är förenliga med centrala juridiska krav i dataskyddsförordningen (GDPR).

Molntjänster är en central del av digitaliseringen och ger många möjligheter. Användningen av molntjänster aktualiserar dock även flera frågor utifrån ett dataskydds- och informationssäkerhetsperspektiv.

– Idén till vägledningen och dess omfattning kom till då vi märkt att det finns en stor osäkerhet kring vad en molntjänst är och vilket ansvar olika aktörer har för det som byggs, upphandlas och driftas, säger Erik Billving, molnsäkerhetsspecialist och konsultchef Knowit.

Vägledningen för Analys av dataskydd i AWS molnmiljö (ADAM) reder ut vissa centrala juridiska frågor kopplade till GDPR som tjänsteleverantörer behöver ta ställning till. I vägledningen ger även Knowit rekommendationer på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan vidtas för dessa centrala juridiska frågor.

– Det finns flera juridiska frågor att besvara när det gäller användningen av molntjänster men ofta är det svårt eller omöjligt att besvara dem utan mer ingående kunskap om hur molntjänsten i fråga fungerar. Vi vill med den här vägledningen knyta ihop de juridiska resonemangen med information om vad som är möjligt att göra, så att det går att komma i mål med bedömningarna, säger Lisa Lundin, senior jurist och Director Knowit.

Ett nära samarbete mellan experter inom juridik och teknik är nyckeln för en lyckad transformation till molnet och för att säkerställa att kraven i GDPR uppfylls. Med Knowits spetskompetens inom cybersäkerhet, juridik och molnteknologi har bolaget en unik förmåga att stötta kunders molnresor ur ett helhetsperspektiv.

– För att arbeta med så komplexa frågor som en molnresa måste jurister, tekniker och säkerhetsexperter sitta i samma rum, säger Lisa Lundin, senior jurist och Director på Knowit.

Vägledningen finns tillgänglig för nedladdning här: info.knowit.se/adam

För mer information, kontakta

Lisa Lundin, Director of Law Knowit Cybersecurity & Law, +46 70 550 9022 eller lisa.lundin@knowit.se

Christina Johansson, Head of Communications Knowit AB, +46 70 542 1734 eller christina.johansson@knowit.se


Om Knowit

Knowit är digitaliseringskonsulter med en vision att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.

Knowit grundades 1990 och har idag cirka 4 400 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.