Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit integrerar mätbar hållbarhet i alla molnerbjudanden

ICKE REGULATORISKA

Som en föregångare inom hållbar teknik är Knowit först på den nordiska marknaden att göra hela sitt molnerbjudande hållbarhetsdrivet.

Det nya ramverket, Knowit Sustainable Cloud, säkerställer att alla molnlösningar Knowit tillhandahåller innefattar mätbara indikatorer för hållbarhet som bidrar till att kundernas hållbarhetsmål uppnås. Ett ramverk som i tre delar hjälper kunderna att förstå, optimera och transformera inte bara sina molnmiljöer, utan också hela sin digitala affär, med grund i klimatförändringarna och organisationens koldioxidavtryck. Som ett led i Knowits Sustainable Cloud-erbjudande lanserar Knowit Cloud Sustainability Scorecard i kombination med måldrivna verktyg.

Ramverket för Knowits Sustainable Cloud-erbjudande kombinerar Knowits expertis inom hållbarhet med avancerad hållbarhetspraxis hos de marknadsledande molnleverantörerna AWS, Microsoft och Google, och andra beprövade verktyg på marknaden.

- Starka samarbeten är nyckeln för att hållbarhet i molnet ska ha en effekt som är större än summan av sina delar. Därför arbetar vi i linje med våra kunders mål, liksom med universitet, intresseorganisationer och våra strategiska molnpartners. Genom dessa samarbeten kan vi bidra mot mål, som Parisavtalet, på ett mätbart och faktabaserat sätt, säger Tony Hendrell, ansvarig för Knowit Cloud Partnerships.

Knowit kan hjälpa organisationer att beräkna, mäta och förstå hela molnresan, för att hantera utsläpp från molnet, sätta mål för hållbara IT-strategier och molnlösningar, och ta mätbara steg för att nå dit. Ett viktigt värde är ökad transparens för hållbarhet inom organisationen och gentemot marknaden. Ett annat är bättre verktyg för att jämföra organisationens hållbarhet gentemot andra aktörer.

Som medlem i FN:s Global Compact, Exponential Roadmap Initiative och den FN-stödda kampanjen Race to Zero integrerar Knowit klimatåtgärder i affärsstrategier och hjälper kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser, i linje med 1,5-gradersmålet.

- Hållbarhet är redan en viktig del i företags ansvarstagande. Vi stöttar nu våra molnkunder på deras hållbarhetsresa, för att hjälpa dem uppnå sina mål inom ESG (Environmental, Social, Governance) med hjälp av beprövade metoder och med mätbara värden. Att stötta våra kunder mot en hållbar framtid är både en affärsmöjlighet och ett ansvar gentemot kommande generationer, säger Knowits vd Per Wallentin.

Läs mer på Knowits hemsida.

 

Christina Johansson

Head of Communications