Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit fullföljer förvärvet av Creuna

REGULATORISKA

Den norska konkurrensmyndigheten har gett sitt godkännande till Knowits förvärv av den nordiska digitalbyrån Creuna. Det innebär att förvärvet som offentliggjordes den 22 oktober kommer att genomföras den 30 november 2020. Creuna kommer att ingå i affärsområdet Knowit Experience, som därmed ökar med 300 medarbetare till ca 900. Antalet anställda i Knowit-koncernen ökar till ca 2 600 medarbetare.

Bolaget kommer att konsolideras i Knowits finansiella rapportering från december 2020.

Sammanslagningen och integrationen av Creunas operativa verksamhet med Knowit Experience kommer innebära betydande kostnadssynergier i kombination med nya affärsmöjligheter och förväntas sammantaget skapa förutsättningar för en god lönsamhetsutveckling. Knowit uppskattar att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie redan under 2021.

- Vi ser att skiftet till digitala affärsmodeller nu går ännu snabbare hos våra kunder. Med förstärkningen av Creuna blir vårt erbjudande inom digital transformation det starkaste i Norden, sa Per Wallentin, koncernchef för Knowit, i samband med att förvärvet presenterades i oktober.

De båda organisationerna kommer att samlas under varumärket Knowit Experience och stärker sin position inom digitala kundupplevelser i samtliga nordiska länder.

Christina Johansson

Head of Communications