Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit får utvidgat uppdrag för norska Vy

ICKE REGULATORISKA

Knowit får förnyat förtroende inom teknikområdet för Nordens största transportkoncern Vy. Ett nytt ramavtal har tecknats inom området data och analys för användning av data som affärsstöd. Det nya avtalet kompletterar det befintliga partnerskapet inom IT-utveckling och teknik.

Knowit har de senaste fyra åren varit en av tre leverantörer på ramavtalet för IT-utveckling hos Vy. Nu står det klart att samarbetet kommer att förlängas och utökas inom området data och analys.

– Vi är mycket glada över att ha fått förnyat förtroende från Vy. Vy vill ha långsiktiga partners som kan hjälpa till att utveckla sin IT-professionella miljö, och bidra med rätt och tillräcklig kapacitet. Data är helt centralt för att kunna bygga smarta och effektiva kundlösningar och därför är det stimulerande att se att vårt samarbete förstärks ytterligare även inom detta område, säger Amund Brandsrud, chef för affärsområde Knowit Solutions.

Förutom Knowit har de norska konsultbolagen Iterate och Twoday vunnit ett ramavtal med Vy inom utvecklingsområdet. Det nya ramavtalet inom området data och analys är tecknat tillsammans med Twoday och Ernst & Young och har en löptid på två år med möjlighet till två års förlängning.

Transportföretaget Vy, som förra året hade över 156 miljoner resenärer med buss och tåg i Norge och Sverige, kommer att vara en stor och viktig kund för Knowit under den kommande fyraårsperioden. Med underleverantörer har Knowit bildat konstellationer med Capra Consulting och Miles (utveckling) samt Aztek och Nextbridge (data och analys).

Kundansvarig Bård Singstad, som har lett avtalsprocessen för Knowit, säger att utvecklingen även fortsatt kommer ske genom ett nära och professionellt samarbete.

– Att arbeta med Vy ska upplevas som meningsfullt, både för våra egna medarbetare som arbetar i projektet, men också för Vys utvecklare. Transport av människor och gods är helt centralt för att kunna utveckla hållbara, bra och säkra städer och tätorter i både Norge och övriga Skandinavien. Det här är ett samhällsuppdrag som attraherar våra kompetenta medarbetare, säger Bård Singstad, kundansvarig på Knowit.