Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit byter styrelseordförande vid årsstämman

REGULATORISKA

Knowits styrelseordförande Mats Olsson kommer att lämna sitt uppdrag som ledamot och ordförande vid årsstämman i april 2020.

Mats har varit ordförande i Knowit sedan 2000 och under dessa 19 år har bolaget vuxit kraftigt från ett mindre börsbolag med några hundra anställda, till ett bolag på börsens MidCap-lista med ca 2 400 anställda och närmare 4 mdkr i börsvärde

- Det har varit en fantastiskt positiv och spännande resa. Knowit idag är en koncern med en väldigt bra sammansatt företagsledning, och väl samverkande affärsområden med goda framtidsutsikter, säger Mats Olsson.

Knowits valberedning kommer att föreslå Jon Risfelt till ny styrelseordförande på årstämman i april. Jon har varit styrelsemedlem i Knowit sedan 2013 och har styrelseerfarenhet från ett flertal olika branscher.

- Vid beskedet om att Mats nu väljer att lämna sitt uppdrag, efter en lång och framgångsrik tid som ordförande, har valberedningen kommit till slutsatsen att Jon, som är väl förtrogen med bolaget och Knowits företagskultur, är en lämplig efterträdare, säger Lennart Francke, valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att föreslå omval av övriga styrelseledamöter och att antalet styrelseledamöter alltså minskar från sju till sex.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD och koncernchef Per Wallentins försorg för offentliggörande den 9 december 2019, kl. 15.00 CET.

Christina Johansson

Head of Communications