Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Knowit belönar examensarbete som främjar lek och rörelse i skolan

Högskolestudenten Oliver Sharp belönas för sin skolgårdsprodukt som inspirerar stillasittande mellan- och högstadieelever att motionera och umgås tillsammans på rasterna. En väldigt relevant produkt i dagens allt mer stillasittande samhälle.

Knowit i Gävle delar årligen ut ett stipendium på 34 100 kronor till studerande vid Högskolan i Gävle. Syftet är att premiera god studieprestation och stimulera studenter att vidareutveckla sina idéer.

I år gick priset till Oliver Sharp (i bilden ovan) som läser industridesign vid Högskolan i Gävle för uppsatsen ”Pulsen, design av en skolgårdsprodukt som främjar fysisk, psykisk och social aktivitet”. Pulsen är en produkt som motiverar stillasittande och sysslolösa mellan- och högstadieelever att röra på sig mer aktivt. På Pulsen kan eleverna träna styrka och motorik samtidigt som de umgås tillsammans.

Oliver utarbetade produkten åt Glänta Design, som formger och säljer produkter för utomhusgym, möbler och skateparker. Önskan från Glänta Design var att produkten skulle vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar att producera, men även bidra till ett mer hållbart samhälle genom att vara folkhälsofrämjande.

I sitt examensarbete har Oliver Sharp visat på stor innovationsförmåga, god studieprestation och förmåga att se saker och ting med nya ögon. Han möter därmed stipendiets kriterier på att examensarbetet ska vara innovativt, framåtriktat, genomförbart och värdeskapande.

Vi på Knowit tror att just innovation är nyckeln till att skapa en hållbar framtid och att vi kan lösa många av de utmaningar vi står inför inom exempelvis miljö, ekonomi, hälsa, social rättvisa, jämställdhet och utbildning. Innovation behövs inom alla områden. Det är också extra roligt att dela ut ett pris som är så tydligt kopplat till Knowits vision om ett hållbart och mänskligt samhälle, säger Hans Reinikainen, VD Knowit Gävleborg.

Mer information
Kontakta Hans Reinikainen, VD Knowit Gävleborg, för mer information om Knowits innovationspris i samarbete med Högskolan i Gävle

Christina Johansson

Head of Communications