Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit antar nya hållbarhetsmål

ICKE REGULATORISKA

Knowits styrelse har fastställt uppdaterade hållbarhetsmål med en tydlig koppling till visionen om att bidra till ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. De nya hållbarhetsmålen, i kombination med de finansiella målen, ska säkerställa att bolaget styr mot en långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt.

Det övergripande hållbarhetsmålet innebär att Knowit tillsammans med kunder och partners aktivt ska bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering.

Knowit kommer att följa upp det övergripande målet genom att följa utvecklingen inom tre fokusområden:

  • 80% av Knowits omsättning ska senast 2030 bidra till minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad1.
  • Knowit är 2022 ett klimatpositivt företag, och ska senast 2030 halvera bolagets CO2-utsläpp från den egna verksamheten2.
  • Knowit ska vara en inkluderande arbetsplats med en jämn könsfördelning, bland ledare på alla nivåer, som över tid är minst 40-60%.

 

”Knowit har haft hållbarhetsfrågor högt på agendan under lång tid, både genom ett stort klimatengamang och med fokus på social hållbarhet. Nu vill vi öka transparensen och stärka kopplingen till de områden där vi tillsammans med våra kunder och partners kan göra störst nytta. Knowit har en unik möjlighet att använda vår expertis inom hållbarhet och innovation för att tillhandahålla lösningar för samhällets hållbarhetsutmaningar”, säger Jon Risfelt, Styrelseordförande Knowit.

Mer detaljerad information om målen kommer att publiceras i Knowits hållbarhetsrapport som är integrerad i årsredovisningen, och publiceras senast den 11 april 2022.

 

1) 2021 bidrar 67% av omsättningen till något av de nio globala hållbarhetsmål där Knowit kan göra mest nytta. Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG:er) har Knowit valt ut mål 3,4,5,7,9, 11,12,13 och 16.

2) I enlighet med Science Based Target, med basår 2019 och som redovisas löpande i Knowits hållbarhetsredovisning.

Christina Johansson

Head of Communications