Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit ansluter till Diversity Charter Sweden

ICKE REGULATORISKA

Knowit har skrivit under Diversity Charter Swedens mångfalds- och inkluderings stadga i syfte att ytterligare stärka och bredda jämställdhetsarbetet. Knowit teamar upp i ett långsiktigt samarbete med ambitionen att öka kompetensen i bolaget genom att ta del av Diversity Charters omfattande utbildningsplattform, och samtidigt utbyta erfarenheter med andra företag i syfte att skapa ett mer inkluderande samhälle.

Diversity Charter är ett europeiskt nätverk som skapats i syfte att utbyta erfarenheter inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Fram till idag har drygt 15 000 företag och organisationer anslutit sig till nätverket. Diversity Charter Sweden startades av en grupp företag redan 2010 och har sedan dess bidragit till att sprida kunskap och dela erfarenheter om diskriminering.

– Samarbetet med Diversity Charter Sweden ger oss tillgång till evenemang, seminarier och utbildningsmaterial som hjälper oss att bygga vidare på det jämställdhetsarbete vi bedrivit under flera år. Genom att Knowit nu även signerat Diversity Charters mångfaldsstadgor har vi åtagit oss att skapa och bibehålla en inkluderande arbetsmiljö för våra medarbetare, vilket i sin tur även är direkt kopplat till affärsnytta, säger Per Wallentin, VD och koncernchef för Knowit.

Knowit har sedan 2017 arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor och vann 2019 Allbrights pris för mest jämställda börsbolag. Samarbetet med Diversity Charter är ett viktigt led i att bibehålla och utveckla arbetet på resan mot en inkluderande arbetsplats utan åtskillnad vad gäller kön, ras, sexuell läggning, etniskt urspung, ålder, funktionsnedsättning eller religion.

Diversity Charter Swedens verksamhet bedrivs främst genom löpande seminarier och medlemsträffar med syftet att öka kompetens och utbyta erfarenheter. I maj varje år firas Diversity Month (Europeiska mångfaldsmånaden) runtom i EU där medlemmar går samman för att rikta fokus mot vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatsen och i samhället. Under månaden genomförs evenemang och aktiviteter runt om bland medlemsföretagen.

– Vi är glada över att få hälsa ytterligare en medlem välkommen i vårt nätverk. Knowit har gjort en imponerande resa när det gäller jämställdhetsarbetet. Vi är också övertygade om att Knowit kommer att ha stor nytta, i sin fortsatta resa, av den kompetens och kunskap som finns inom Diversity Charter för att öka såväl kreativiteten som medvetenheten i hela organisationen kring dessa frågor, säger Anna Carlsson Sigstedt, Generalsekreterare Diversity Charter Sweden.

Den 5 oktober genomförs årets Signatory Event 2023 där Knowit blir en av de nya medlemmar som kommer att välkomnas.