Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Kammarkollegiet tecknar nytt ramavtal med Knowit

ICKE REGULATORISKA

Kammarkollegiet har tecknat ramavtalet ”Programvaror och tjänster – Systemutveckling” med Knowit. Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning.

Det uppskattade värdet för den totala volymen är cirka 400 miljoner kronor, och Knowit är en av sex leverantörer som får tilldelning. Avtalet löper två år med option på ytterligare två år. Avropsberättigade är myndigheter under regeringen och riksdagen och andra offentligt styrda organ. Regioner och kommuner som med stöd av att de har lämnat bekräftelse till Statens inköpscentral på att de önskar vara avropsberättigade kan också avropa på avtalet. 

– Detta avtal ger oss möjlighet att fortsätta att digitalisera den offentliga sektorn och det är med stor glädje jag konstaterar att Kammarkollegiet ger oss förnyat förtroende att leverera på detta ramavtal, säger Mats Ohlsson, affärsansvarig på Knowit. 

Christina Johansson

Head of Communications