Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

God utveckling och strategiskt förvärv efter kvartalet

REGULATORISKA

Knowit förbättrar resultatet och marginalen för det tredje kvartalet 2020, trots att marknaden påverkats av covid-19. Omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 661,4 (708,6) MSEK, resultatet ökade till 58,5 (56,3) MSEK och marginalen ökade till 8,8 (7,9) procent. Efter kvartalets utgång har Knowit tecknat avtal om förvärv av Creuna och stärker därmed ytterligare sin position som Nordens största digitalbyrå.

Det största affärsområdet Solutions har haft en fortsatt stabil utveckling och förbättrat såväl resultat, som omsättning och marginal. Affärsområdet Experience har ökat sin effektivitet och  ökar resultat och marginal. Affärsområdet Insight har under kvartalet vänt den nedåtgående trenden och har parallellt fortsatt att effektivisera organisationen.

- För det tredje kvartalet levererar vi vinst och marginal i linje med föregående år, och utvecklingen hittills i år visar på en ökad omsättning och förbättrade marginaler. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan och befintliga kunduppdrag rullar på då de uppfattas som verksamhetskritiska för våra kunder, säger Per Wallentin, vd och koncernchef.

Efter kvartalets utgång har Knowit tecknat avtal om förvärv av Creuna och stärker därmed sin position på den nordiska marknaden. Bolagens kunderbjudande kompletterar varandra väl inom digitala strategier, datadriven försäljning och marknadskommunikation. Förvärvet innebär att Knowit Experience växer till ca 900 medarbetare och antalet medarbetare i koncernen till ca 2 600. För mer information se pressmeddelande på knowit.se.

- Vi ser att skiftet till digitala affärsmodeller nu går ännu snabbare hos våra kunder. Tillsammans med Creuna blir vårt erbjudande inom digital transformation det starkaste i Norden, säger Per Wallentin.

De stödåtgärder som staten erbjudit har påverkat resultat och marginal positivt, i synnerhet lägre arbetsgivaravgifter. Stödåtgärderna har successivt avslutats under kvartalet då Knowit inte längre uppfyller kraven för att ta del av dem.

För detaljerad information om resultatet för tredje kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns på Knowits hemsida.

Christina Johansson

Head of Communications